• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

Sena Nauja svetainė
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Pirmasis ateitininkų gimtadienis

Vyskupas J. Kauneckas pašventino ateitininkų kuopos vėliavą, o keturi moksleiviai, prieš tai išlaikę nelengvą egzaminą, davė įžodį ir tapo pilnateisiais moksleiviais ateitininkais. Jiems buvo užrišta juostelė ir prisegtas ženkliukas, kurie rodo, kad šie jauni žmonės yra pasiryžę „visa atnaujinti Kristuje – tarnaujant Dievui ir Tėvynei”.

Skaityti daugiau

Padėka už ateitininkų šventę

Birželio 7 d., penktadienį, įvyko Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo - ateitininkų - šventė. Tuo didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad ši mano svajonė išsipildė – Biržuose jau yra Šv. Jono Pauliaus II ateitininkų kuopa.

Laiminu Jus visus, atėjusius kartu pasimelsti, pabūti, pasidžiaugti vieni kitais – juk tik tokia bendruomenė yra stipri ir galinga prieš bet kokį blogį.

Dėkoju šventės rėmėjams ir draugams. Skaityti daugiau.

Kunigystės trisdešimtmetis

Sek­ma­die­nį, Su­mos šv. Mi­šio­se ti­kin­tie­ji mel­dė­si už Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios kle­bo­no de­ka­no Al­gio Ne­ve­raus­ko ku­ni­gys­tės tris­de­šimt­me­tį.

Daugiau birzietis.lt

Jaunimo diena Pumpėnuose

Pasvalio dekanate jau eilę metų vyksta Jaunimo dienos, kuomet į jas suvažiuoja jaunuoliai iš Panevėžio vyskupijos. Šiemet jaunatviško šurmulio diena pripildė Pumpėnų parapiją.

Skaityti daugiau

Suosto–Germaniškio, Nemunėlio Radviliškio parapijų vizitacija

Vyskupo vizitas parapijose – neabejotinas istorinis įvykis. Mūsų krašte nėra buvę tokios išsamios vizitacijos nuo neatmenamų laikų. Pirmiausia parapijų administratorius klebonas Algis Neverauskas pateikė vyskupijos kurijai dokumentaciją, o po kelių dienų vyskupas Linas Vodopjanovas, lydimas vyskupijos generalvikaro Eugenijaus Styros, atvyko darbinei vizitacijai.

Skaityti daugiau