• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Naujieji Viešpaties metai

Gruodžio 31 d. 18 val. Padėkos šv. Mišios už praėjusius metus.

Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmė ir Pasaulinė maldos už taiką diena. Šv. Mišios aukojamos 11 val. ir 18 val.

Džiugių ir palaimintų Naujųjų 2020-ųjų Viešpaties metų!

Vyskupo šv. Kalėdų sveikinimas

Nativity Clip Art For Parish Bulletin | Clipart Panda - Free ...

Sveikinimas

Mieli mano žmonės,

Artėjant Kalėdoms, noriu kiekvieną pasveikinti su Jėzaus gimimo švente. Norėčiau pakviesti Jus padėkoti Dievui už visa, ką turime – gyvenimą, tikėjimą, artimuosius. Visi esame Dievo kūriniai ir dovana vieni kitiems. Tuo ir esame turtingi.

O prašykime vienintelio dalyko – kad išmoktume svarbiausią gyvenimo pamoką – mylėti. Mylėti žmogų, gyvūnėlį, medį. Nes tik meilė suteikia prasmę ir vertę mūsų gyvenimui, kuris, deja, be galo trumpas. Todėl prašau Jūsų – nešvaistykime jo beprasmybėms, pykčiams, nesantaikai.

Ramybės ir šviesos jūsų namams ir širdims!


Jūsų klebonas kun. Algis

Akcija „Ateitis vaikams“

Šv. Jono Pauliaus II kuopos ateitininkai prisijungė prie visoje Lietuvoje vykdomos kasmetinės AF akcijos „Ateitis vaikams“. Žmonės prisidėjo prie šios kilnios iniciatyvos įsigydami mūsų su meile keptų adventinių meduolių, kuriuos rado bažnyčios kioskelyje. Tariame DIDELĮ AČIŪ PARAPIJOS TIKINTIESIEMS, jų gailestingumo auka 50€, 30ct. Surinktas aukas pervedėme „Mamų unijai“, kuri parems sergančių vaikų šeimas.

O 2020 m. sausio 18 dieną vyks labdaros akcijos baigiamasis koncertas. Padėkime „Mamų unijai“ pastatyti „Šeimos namus“!