• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Gegužės mėn. popiežiaus maldos intencija: Melskimės, kad diakonai, ištikimai tarnaujantys Žodžiui ir vargšams, būtų paskatos ženklas visai Bažnyčiai.

Motinos diena

Paremkite kard. V. Sladkevičiaus atminimui skirtą projektą

Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos muziejaus bendruomenė kartu su Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąja biblioteka KVIEČIA Biržų krašto gyventojus ir svečius prisidėti pinigine auka prie projekto „Pakelsiu viską aš, jei būsi su manim ir Tu!“ Šventosios Romos katalikų bažnyčios kardinolui Vincentui Sladkevičiui – 100.

Gyvojo Rožinio draugijos 2020 m. planas

Peržiūrėti