• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Sumos choras apsilankė Šiluvoje

Gar­bė gie­do­ti Šv. Mi­šių me­tu Bir­žų ka­ta­li­kų baž­ny­čios Su­mos cho­rui ten­ka jau ke­lin­tą kar­tą. Jo va­do­vė Vik­to­ri­ja Mor­kū­nie­nė „Bir­žie­čių žo­džiui“ sa­kė, jog gie­do­ti Ši­lu­vos ba­zi­li­ko­je cho­ris­tams yra di­de­lis įver­ti­ni­mas ir di­de­lė at­sa­ko­my­bė.

Skaityti birzietis.lt

Vežimėlių šventė

Jau 6-ąjį kartą Biržų parapija rudens pradžią pasitinka šv. Mišių rimtimi, vaikų klegesiu, laimingomis jų tėvelių ir senelių šypsenomis, žaidimais, dovanėlėmis ir šventiniais pyragais.

Skaityti daugiau

Amžina atilsį kunigui, egzorcistui Edmundui Rinkevičiui

2019 metų rugpjūčio 6 dieną po ilgos ligos Biržų ligoninėje mirė garbės kanauninkas Edmundas Rinkevičius.

Skaityti siaure.lt