• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Spalio mėn. popiežiaus maldos intencija: Melskimės, kad per Krikštą gavę misiją tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, turėtų daugiau galimybių užimti atsakingas vietas Bažnyčios institucijose.
Panevėžio vyskupijos: Už naujus pašaukimus į dvasinį luomą Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Asmeninio saugumo priemonės bažnyčioje

Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes.

Įeinantieji į maldos namus (bažnyčias, koplyčias), parapijos namus, klebonijas pasinaudokite dezinfekciniu skysčiu rankoms.

Jaučiantieji peršalimo ligoms būdingus simptomus yra raginami melstis namuose.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Nauji kunigai parapijoje

Kaimyniniuose Biržų ir Pasvalio rajonuose gimę ir augę, abu amžiumi dar jauni kunigai Jonas ir Normundas, vikaro Povilo Bartkevičiaus padedami, jau planuoja pirmuosius darbus mūsų parapijoje.

siaure.lt

Apie naująjį kleboną kun. Joną

"Biržai man ketvirtoji parapija. Po seminarijos – diakonu ir vikaru dvejus metus buvau Anykščiuose, vėliau penkerius – vikaru Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijoje. Ir tada jau aštuonerius metus Karsakiškio parapijos klebonu. O dabar ateinu į Biržus."

birzietis.lt

Interviu su kun. Normundu

Geriau pažinti mūsų naująjį vikarą galite šiame interviu, kuriame buvo kalbintas tada dar diakonas Normundas. Klausinėta apie tikėjimą mūsų dienų visuomenėje, pašaukimo kelią ir tarnystę (nuoroda į straipsnį). Taip pat šiame birzietis.lt straipsnyje.