• Trakų Dievo Motinai – 300

 • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų iškilmė.

Visų šventųjų diena yra Bažnyčios religinė šventė žinomiems ir nežinomiems šventiesiems pagerbti. Yra daug šventųjų, kuriuos pagerbiame atskiromis dienomis, bet yra daug nežinomų ar nepagerbtų šventųjų, apie kuriuos galbūt užmirštame ar niekada neišreiškiame jiems pagarbos. Visų Šventųjų dieną prisimename visus šventuosius ir prašome jų užtarimo.

Visų Šventųjų dienos sąvoka yra sujungta su Šventųjų bendravimo sąvoka. Tai reiškia tikėjimą, kad visus Dievo žmones, danguje, žemėje, ir skaistykloje vienija dvasinė draugystė.

Visų Šventųjų diena pagal savo tiesioginį pavadinimą ir yra skirta paminėti tuos asmenis, kurie buvo paskelbti šventaisiais, nes buvo tikima, kad būtent jie padeda gyviesiems, kai to jie prašo savo malda. Visų Šventųjų šventė skiriama ne mirusiųjų paminėjimui, bet tam, kad ilgėtumės šventumo, to kilnaus gyvenimo, kurį gyveno šventieji.

Šv. Mišios BIRŽUOSE 8 val. 11 val. 18 val.

Tą dieną kunigas lankys kapines, atliks gedulines apeigas bei šventins paminklus:

 • 12:30 val. – Naujosios kapinės (Valantiškių)
 • 13:15 val. – Muravankos kapinės
 • 13:45 val. – Kęstučio gatvės kapinės
 • 14:15 val. – Liepų kapinės

Kitas kunigas:

 • 12:30 val. – Kirkilų kapinės
 • 13:00 val. – Šlepščių kapinės
 • 13:30 val. – Juodelių kapinės

Lapkričio 1 dieną šv. Mišios SUOSTO BAŽNYČIOJE 11:30 val. Po šv. Mišių kunigas lankys kapines, atliks gedulines apeigas bei šventins paminklus:
12:30 val. – Kiauliškių kapinės

Šv. Mišios NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO BAŽNYČIOJE 13 val. Po šv. Mišių kunigas lankys kapines, atliks gedulines apeigas bei šventins paminklus:

 • 14:00 val. – Nemunėlio Radviliškio kapinės
 • 14:30 val. – Pučiakalnės kapinės
 • 15:00 val. – Totorkalnės kapinės
 • 15:45 val. – Pelaniškių kapinės
 • 16:15 val. – Parovėjos kapinės

Nuo Lapkričio 1 d. po pietų ir visą Vėlinių oktavą galima pelnyti Visuotinius Atlaidus mirusiųjų naudai, maldingai aplankant kapus ir išpildant kitas sąlygas. Vėlinių aštuondienį, lapkričio 1-8 dienomis, visos šv. Mišios aukojamos Jūsų intencijomis už mirusius.

Lapkričio 2 d. – mirusiųjų paminėjimo – Vėlinių diena.

Šventoji Motina Bažnyčia jau sužavėta visais savo vaikais danguje ir juos pagerbusi tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje, taip pat ir visus iškeliavusius nuo pasaulio pradžios, kurių tikėjimą žino tik vienas Viešpats, kad jie, nuo nuodėmės poveikio nuvalyti ir įžengę į dangaus piliečių draugiją, galėtų džiaugtis amžina palaima.

Šv. Mišios BIRŽUOSE 8 val. 11 val. ir 18 val.
Tą dieną kunigai lankys kapines, atliks gedulines apeigas bei šventins paminklus:

 • 12:30 val. – Klausučių kapinės
 • 13:00 val. – Kilučių kapinės
 • 12:30 val. – Drąseikių kapinės
 • 13:00 val. – Užušilių kapinės

Šv. Mišios GERMANIŠKIO KOPLYČIOJE 11:30 val.
Tą dieną kunigas lankys kapines, atliks gedulines apeigas bei šventins paminklus:
12:15 val. – Straugalių kapinės

Šv. Mišios NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO BAŽNYČIOJE 13 val.