• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Žodis tapo kūnu

Kiekvieną ketvirtadienį kviečiame po vakarinių šv. Mišių pasilikti bažnyčioje ir dalyvauti Dievo žodžio apmastymo grupelėse „Žodis tapo kūnu“. Kunigas pristato ateinančio sekmadienio Evangeliją ir po to pasiskirstome grupelėmis, kad pasidalintume asmenine patirtimi, pagilintume šv. Rašto žinias, gautume dvasinio peno.

Iš dogminės konstitucijos apie Dievo Apreiškimą DEI VERBUM:

Bažnyčia visuomet gerbė dieviškuosius Raštus taip, kaip ir patį Viešpaties kūną, nesiliaudama, ypač šventoje liturgijoje, imti ir teikti tikintiesiems gyvenimo duoną tiek nuo Dievo žodžio, tiek nuo Kristaus kūno stalo. <...> Tad visas Bažnyčios skelbimas, kaip ir pati krikščionių religija, turi būti Šventojo Rašto gaivinamas ir vedamas. Juk šventosiose knygose Tėvas, kuris yra danguje, su didžia meile pasitinka savo vaikus ir kalbasi su jais. <...> „Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas“ (Žyd 4, 12), „jis turi galią išugdyti ir duoti paveldėjimą tarp visų pašvęstųjų“ (Apd 20, 32; plg. 1 Tes. 2, 13).

 

Sausio mėn. popiežiaus maldos intencija: Melskimės už visus dėl religijos diskriminuojamus ir persekiojamus žmones, kad visuomenės, kuriose jie gyvena, pripažintų jų teises ir kilnumą, kylantį iš visų žmonių brolystės.
Panevėžio vyskupijos: Melskimės už visuotinę ir vietinę Bažnyčią prašydami Šventosios Dvasios, kad parodytų teisingą kelią, kad vyskupų Sinodas atnaujintų Bažnyčios veidą.