• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Arkangelo Mykolo atlaidai

Rugsėjo 25 d. 16.30 val. Grigališkojo giedojimo ypatumai (vadovas dr. kun. Vilius Sikorskis), 18. val. Šv. Mišios.

Rugsėjo 26 d. 9.30 ir 11 val. Šv. Mišioms vadovaus iš Biržų kilęs kun. Povilas Klezys (kuris mini 40-ies metų kunigystės jubiliejų). Prieš Sumos Šv. Mišias Eucharistinė procesija.
Po 18 val. Šv. Mišių koncertas "Metų laikai", ansamblis "Camerata Ars Lituanica".

Dievo šlovinimas

Rugsėjo 29 d. (trečiadienį) 18 val. Šv. Mišios. Po to adoracija su šlovinimo giesmėmis, pamąstymais.

XXVI eilinis sekmadienis

Ateinantis sekmadienis - keliautojų ir vairuotojų diena. Melsimės už žuvusius keliuose ir eismo dalyvių atsakomybę keliuose. Po Šv. Mišių bus laiminami vairuotojai ir transporto priemonės.

Taip pat švęsime migrantų ir pabėgėlių dieną. Melsimės saugios aplinkos, atvirų namų ir širdžių.

Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimo sakramentai

Eina į pabaigą vaikų ir jaunuolių registracija ruoštis pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui. Tėvelius kviečiame užpildyti anketas klebonijoje.

 

Spalio mėn. popiežiaus maldos intencija: Melskimės, kad visi pakrikštytieji įsitrauktų į evangelizaciją ir būtų pasirengę misijai, liudydami Evangelijos pripildytą gyvenimą.
Panevėžio vyskupijos: Melskimės už tuos, kurie ruošiasi parapijose Krikšto, Eucharistijos, Sutvirtinimo sakramentams, kad pažinę Kristų, vėliau liudytų Jį ir savo gyvenimu.