• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Lapkričio mėn. popiežiaus maldos intencija: Melskimės, kad robotikos ir dirbtinio intelekto pažanga visada tarnautų žmonijai.
Panevėžio vyskupijos: Už gyvus ir mirusius Gyvojo Rožinio draugijos narius.

Lapkričio skelbimai

Lapkričio 1-8 d. mūsų bažnyčioje 18 val. aukojamos vėlinių oktavos Šv. Mišios aukotojų intencijomis už visus jūsų mirusiuosius.

Pirmąjį mėnesio antradienį vakarinėse Mišiose meldžiamės Šv. Antano užtarimo.
Pirmąjį mėnesio trečiadienį vakarinėse Mišiose meldžiamės Šv. Juozapo užtarimo.
Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį vakarinėse Mišiose meldžiamės prašant naujų pašaukimų ir nuo 17 val. Švč. Sakramento adoracija.
Pirmąjį mėnesio penktadienį nuo 10 val. Švč. Sakramento adoracija ir 11 val. Mišios pagerbiant Švč. Jėzaus Širdį.
Pirmąjį mėnesio šeštadienį vakarinėse Mišiose meldžiamės Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

Atlaidų nuopelnai visą lapkritį

Šiais metais Vėlinių aštuondienio visuotinius atlaidus galima gauti visą lapkričio mėnesį. Šie atlaidai, kuriuos galima skirti tik skaistykloje esančių sielų naudai, suteikiami Kristaus tikinčiajam, nuo lapkričio pirmos iki aštuntos (ar pasirinktomis kitomis dienomis iki lapkričio mėn. pabaigos) pamaldžiai aplankančiam kapines ir bent mintyse pasimeldžiančiam už mirusiuosius.

Taip pat atlaidus galima gauti Vėlinių (ar kitu metu iki lapkričio mėn. pabaigos) dieną pamaldžiai aplankius bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalbėjus Tėve mūsų ir Tikiu.

Vyskupų konferencijos informacija

Asmeninio saugumo priemonės bažnyčioje

Lietuvos vyskupai ragina mus bažnyčiose, parapijų namuose ir kitur laikytis visų apsaugos priemonių: dėvėti apsauginę veido kaukę, dezinfekuoti rankas, o parapijose, esančiose raudonųjų savivaldybių teritorijose, pastatų viduje laikytis bent 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių.

Atsižvelgiant į dabartinę pandemijos situaciją, bažnyčios pasilieka atvertos tiek asmeninei, tiek bendruomeninei maldai. Dalyvaujant šv. Mišiose, katechezėse ar kituose susitikimuose, dėvėti apsaugines veido kaukes ir išlaikyti saugų atstumą. Jei sąlygos neleistų išlaikyti saugaus atstumo, katechezės, kursai ir kiti panašūs susitikimai vyks nuotoliniu būdu.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Mokymai nuotoliniu būdu

Bažnyčios ir valstybės teisiniai aspektai, dėstytoja dr. Ramutė Ruškytė, šeštadienį, lapkričio 7 d., 10–13 ir 15–18 val., nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą.

Registracija privaloma ir vyksta kol bus laisvų vietų. Daugiau informacijos Mažosios akademijos tinklalapyje.

Mažosios akademijos užsėmimų tvarkaraštis 2020 m.