• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Panevėžio vyskupo velykinis sveikinimas

Brangūs broliai ir seserys, turime nuolatos stengtis atnaujinti savo prisirišimą prie už mus mirusio ir prisikėlusio Kristaus. Jo Velykos yra ir mūsų Velykos, nes Kristaus prisikėlimas teikia mums tikrumo, jog prisikelsime ir mes patys. Naujiena apie Kristaus prisikėlimą niekada nepasensta, ir Jėzus visada yra gyvas; jis gyvas savo Evangelijoje. „Krikščionių tikėjimas, - sako šv. Augustinas, - yra Kristaus prisikėlimas.“

Skaityti visą sveikinimą

Balandžio mėn. popiežiaus maldos intencija: Melskimės už visus, kurie rizikuoja savo gyvybe kovodami už pagrindines teises prieš diktatūras, autoritarinius rėžimus ir netgi krizę patiriančiose demokratijose.
Panevėžio vyskupijos: Melskimės už gydytojus, slaugytojus ir medicinos personalą, atsidavusiai tarnaujančius ligoniams, ypač pandemijos metu. Kad Dievo Apvaizdos globojami jie būtų sveiki, ištvermingi, stiprūs ir būtų apdovanojami gausiomis Jo malonėmis.