• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Rugpjūčio mėn. popiežiaus maldos intencija: Melskimės už visus, kurie dirba jūrų pramonėje ir iš jūros gyvena; taip pat už jūreivius, žvejus ir jų šeimas.
Panevėžio vyskupijos: Už šeimas, kad saugotų santuokinę bendrystę ir perduotų savo vaikams tikėjimo vertybes.

Asmeninio saugumo priemonės bažnyčioje

Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes.

Įeinantieji į maldos namus (bažnyčias, koplyčias), parapijos namus, klebonijas pasinaudokite dezinfekciniu skysčiu rankoms.

Jaučiantieji peršalimo ligoms būdingus simptomus yra raginami melstis namuose.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Interviu su kun. Normundu

Geriau pažinti mūsų naująjį vikarą galite šiame interviu, kuriame buvo kalbintas tada dar diakonas Normundas. Klausinėta apie tikėjimą mūsų dienų visuomenėje, pašaukimo kelią ir tarnystę.

Nuoroda į straipsnį

Vyskupo dekretu keičiasi kunigų paskyrimai

Kun. Algis Neverauskas perdavė parapiją kun. Jonui Morkvėnui. O pats yra paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebono tarnystei.

Naujajam klebonui talkina neopresbiteris kun. Normundas Figurinas kartu su kun. Povilu Bartkevičiumi. O diakonas Vilius Valionis yra paskirtas skelbti Evangeliją Rokiškio parapijoje.

Tegu Šventoji Dvasia lydi mūsų dvasininkus jų pareigose.

Paneveziovyskupija.lt informacija
 

Paremkite kard. V. Sladkevičiaus atminimui skirtą projektą

Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos muziejaus bendruomenė kartu su Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąja biblioteka įsipareigojo iki rugpjūčio 19 d. Nemunėlio Radviliškyje pastatyti koplytstulpį – atminimo ženklą čia 1959-1976 m. gyvenusiam Šventosios Romos katalikų bažnyčios vyskupui (kardinolui) Vincentui Sladkevičiui, o Pabiržėje –- atminimo lentą.

birzietis.lt