• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

II Advento sekmadienio (2021-12-05) skelbimai

Gruodžio 8 d. – trečiadienį Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmė. 11 val. katechezė, 11.30 val. Rožinio malda ir 12 val. Šv. Mišios.

Gruodžio 12 d. - sekmadienį įžanga į advento rekolekcijas, bus kunigas svečias - Ramygalos klebonas Alfredas Puško. Svečias bus 8.00, 9.30 ir 11.00 val. šv. Mišiose. Raginame kalėdinės išpažinties nepalikti paskutinėms dienoms, kad saugiai ir ramiai galėtume išgyventi Susitaikymo sakramentą.

Advento sekmadieniais 7.40 val. giedamos Švč. M. Marijos liturginės valandos ir 8 val. Rarotų šv. Mišios. Liturginės valandos giedamos prieblandoje, todėl kviečiame per jas turėti žvakę – ženklą laukiant užgimstant Kristaus Išganymo Šviesos. Kviečiame maldai išlaikant šią gražią Bažnyčios tradiciją.

Kalėdaičiai

Kalėdaičių - plotkelių Kūčioms galima įsigyti zakristijoje prieš ar po Šv. Mišių arba klebonijoje. Aukos už kalėdaičius skiriamos prisidėti prie bažnyčios šildymo išlaidų.

Žodis tapo kūnu

Gruodžio 9 d. – ketvirtadienį, kviečiame po vakarinių šv. Mišių pasilikti bažnyčioje ir dalyvauti Dievo žodžio apmastymo grupelėje „Žodis tapo kūnu“.

Carito adventinė akcija

Prisidėkime prie Caritas organizuojamos labdaringos veiklos įsigyjant žvakutę „Gerumas mus vienija“. Rinkliavos ir skiriamos Caritas veiklai.

Kalėdojimas

Norinčius, kad kunigas aplankytų namuose, prašome asmeniškai suderinti laiką. Taip pat pagal seną tradiciją norintys palikti Bažnyčiai kalėdinę auką, ją gali atnešti ir į bažnyčios zakristiją ar kleboniją. Taip pat galite tai padaryti atlikdami bankinį pavedimą į parapijos sąskaitą.

Nuoširdžiai dėkojame tiems, kurie jau palikote savo aukas. Taip nuoširdi padėka tiems, kurie skyrėte 1,2 procento nuo gyventojų pajamų mokesčio.

Šv. Kalėdų Šv. Mišios

  • Piemenėlių Šv. Mišios gruodžio 24 d. 20 val.
  • Kalėdų dienos - gruodžio 25 d. 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 18.00 val.
  • Kalėdų II dienos, Šv. Šeimos šventės - gruodžio 26 d. 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 18.00 val.
  • Naujų metų, Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmės - sausio 1 d. 11.00 val. ir 18.00 val.
Gruodžio mėn. popiežiaus maldos intencija: Melskimės už katechetus, pašauktus skelbti Dievo Žodį, kad Šventosios Dvasios galia būtų drąsūs ir kūrybingi Jo liudytojai.
Panevėžio vyskupijos: Melskimės dėkodami Dievui už Jo globą Gyvojo Rožinio draugijos nariams, už malones, patirtas per besibaigiančius metus, ir prašydami Viešpaties palaiminimo draugijos maldininkams ateinančiais metais.