• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Advento rekolekcijos Švč. M. Marijos Gyvojo Rožinio draugijos nariams

Maloniai kviečiami Gyvojo Rožinio nariai gruodžio 7 d. į Kristaus Karaliaus katedrą Advento rekolekcijoms. Tema – „Rožinio maldininkų adventinė tikėjimo kelionė“.

Renginio eiga:

  • Katechezė. Kalbės Akmenės Šv. Onos parapijos klebonas kan. dr. Algis Genutis.
  • Rožinio malda, džiaugsmo slėpiniai. Maldą ves kunigas svečias.
  • Šv. Mišios.

Pradžia 12.30 val. O nuo 12 val. bus klausoma išpažinčių.

Šv. Mišiose kviečiame giedoti visus drauge -
Gyvojo Rožinio komitetas