• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Adoracija

Rugpjūčio 5 d. 17 val. Švč. Sakramento adoracija už pašaukimus.

Rugpjūčio 6 d. po rytinių šv. Mišių iki 11 val. meldžiantis Švč. Jėzaus Širdies užtarimo. 11 val. Šv. Mišiose taip pat melsimės į Švč. Jėzaus širdį.

 

 

Stovykla paaugliams

Parapija organizuoja stovyklą jaunimui (14-17 m.) rugpjūčio 12-15 dienomis "Padaryt mane gerumo ženklu", skirta geriau pažinti kard. Vincentą Sladkevičių ir taip patiems augti tikėjimu.

Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimo sakramentai

Prasideda vaikų ir jaunuolių registracija ruoštis pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui. Tėvelius kviečiame užpildyti anketas klebonijoje.

 

Rugpjūčio mėn. popiežiaus maldos intencija: Melskimės už Bažnyčią, kad ji iš Šventosios Dvasios gautų malonę ir jėgų atsinaujinti Evangelijos šviesoje.
Panevėžio vyskupijos: Melskimės už Lietuvos žemdirbius ir verslininkus, kad jų veikla būtų Dievo laiminama, kad jie mokėtų pasidalinti savo ištekliais bei darbo vaisiais su stokojančiais.