• 2021 - šv. Juozapo metai

 • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

V Gavėnios sekmadienio (2023-03-26) skelbimai

 • Balandžio 2 d. Gavėnios rekolekcijos ir Verbų sekmadienis. Rekolekcijų vadovas kun. plk. lnt. dr. Virginijus Veilentas. Kunigas svečias bus 8, 9.30, ir 11 val. Šv. Mišiose.
 • Kristaus Kančios – Verbų sekmadienį 15.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas. Trukmė apie 2 val. ir atstumas apie 2.5 km. Renkamės šventoriuje.
 • Kviečiame išpažinties nepalikti paskutinėms dienoms prieš Velykas.
 • Prašome, nepalikti sergančiųjų be Atgailos, Eucharistijos ar Ligonių sakramentų. Susitarus laiką kunigas aplankys namuose.
 • Gavėnios metu bažnyčioje Kryžiaus kelio apmąstymas penktadieniais 17.30 val., o sekmadieniais – po 9.30 val. šv. Mišių. Graudūs verksmai bažnyčioje giedami ketvirtadieniais 17.30 val.
 • Kai renkamės Šv. Mišioms, raginame į bažnyčią atvykti nors 15 min. anksčiau, kad turėtumėte laiko asmeninei maldai, galbūt išpažinčiai ir šv. Mišiose dalyvautumėte pasiruošę.
 • Gavėnios metu renkami produktai iš kurių Velykų proga daromi lauknešėliai stokojantiems. Produktus galima palikti pasninko dėžėje bažnyčios gale. Verbų sekmadienis paskutinė diena prisidėti prie šios akcijos.
 • Šiandien 12.30 val. Nemunėlio Radviliškio bažnyčioje Šv. Mišias aukos vyskupas Jonas Kauneckas ir po jų pašventins atminimo lentą Lietuvos Bažnyčios Kronikos atminimui. Būtent čia Katalikų bažnyčios leidinys vyskupo Vincento Sladkevičiaus palaimintas gavo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ pavadinimą.
 • Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. .191257774” Formą galima pildyti internetu. Galima prisidėti ir bankiniu pavedimu SEB bankas sąsk. nr. LT817044060002446726. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.
 • Kviečiame įsigyti ir skaityti katalikiškas knygas ir spaudą: žurnalus Artuma, Kelionė ir laikraštį XXI amžius.

 

 

VII eilinis sekmadienis skelbimai (2023-02-19)

 • Vasario 22 d. – Pelenų trečiadienis, Gavėnios pradžia. Šv. Mišios su pelenų barstymu 8 ir 18 val.
 • Gavėnios metu raginame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, apriboti žalingus įpročius, o penktadieniais nepamiršti pasninko.
 • Gavėnios metu bažnyčioje Kryžiaus kelio apmąstymas penktadieniais 17.30 val., o sekmadieniais – po 9.30 val. šv. Mišių. Graudūs verksmai bažnyčioje giedami ketvirtadieniais 17.30 val.
 • Lietuvos Caritas kviečia prisidėti prie pagalbos Ukrainos Caritui. I –ąjį Gavėnios sekmadienį renkamos aukos šiai pagalbai. Jau nuo Pelenų trečiadienio prie Dievo Gailestingumo paveikslo bus tam skirta aukų dėžutė.
 • Kovo 4 d. Biržuose švęsime Panevėžio vyskupijos globėjo Šv. Kazimiero diena. Šventės programa skelbimų lentoje. Ruošiantis jai nuo ketvirtadienio jungiamės devyndieniui meldžiantis Šv. Kazimiero litaniją.
 • Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. .191257774” Formą galima pildyti internetu. Galima prisidėti ir bankiniu pavedimu SEB bankas sąsk. nr. LT817044060002446726. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.
 • Kviečiame įsigyti ir skaityti katalikiškas knygas ir spaudą: žurnalus Artuma, Kelionė ir laikraštį XXI amžius.
 • Gavėnios metu kviečiame pamatyti ir prisidėti prie pagalbos stokojantiems. Nuo kovo 2 d iki Velykų ketvirtadieniais 12 val. Carito patalpose bus vaišinama sriuba. Gavenios metu bus renkami produktai iš kurių Velykų proga daromi lauknešėliai stokojantiems. Produktus bus galima palikti pasninko dėžėje bažnyčios gale. Labai kviečiame įsitraukti savanorystei. Smulkesnė informacija norintiems prisidėti prie šios veiklos vasario 27 d. po vakaro pamaldų.

 

 

 

IV eilinis sekmadienis (2023-01-29) skelbimai

Šiandien 14 val. Ekumeninės pamaldos su Biržuose gyvenančiais krikščionimis Evangelikų – Reformatų bažnyčioje. Pamaldų tema „Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui“ (Iz 1, 17). Kviečiame visus krikščionis rinktis bendrai maldai.

Vasario 2 d. - ketvirtadienį Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios). Bus šventinamos graudulinės žvakės. Nuo 17 val. iki vakaro šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija meldžiantis naujų pašaukimų.

Vasario 3 d. - penktadienį melsimės šv. Blažiejaus užtarimo. Tai pirmas mėnesio pentadienis po ryto šv. Mišių iki 11 val šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija.

Ateinantį sekmadienį melsimės šv. Agotos užtarimo. Bus šventinama duoną.

Kviečiame įsigyti ir skaityti katalikiškas knygas ir spaudą: žurnalus Artuma, Kelionė ir laikraštį XXI amžius.

Dėkojame už paramą parapijai. Kviečiame šiais metais skirti 1,2 % nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateiktį Valstybinei mokesčių inspekcijai Pildant reikėtų nurodyti: Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija Į.k. 191257774. Norintiems prisidėti pinigine auka banko sąskaita: SEB bankas LT81 7044 0600 0244 6726

 

III eilinio sekmadienio (2022-01-22) skelbimai

 • Šiandien – Dievo Žodžio sekmadienis. Popiežius Pranciškus kviečia atkreipti didesnį Dievo tautos dėmesį į Šventojo Rašto svarbą, kad jis kasdien būtų uoliau skaitomas, iškilmingai skelbiamas, giliau apmąstomas ir būtų tikinčiųjų maldos bei švenčių šerdis. Šv. Jeronimas primena: „kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“.
 • Šiandien kviečiame maldai prie įsikūnijusio Žodžio - Švč. Sakramento adoracijoje nuo 12 val. iki 18val.
 • Sausio 18–25 d. maldų už krikščionių vienybę savaitė. 2023 m. Ekumeninės savaitės ir pamaldų tema „Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui“ (Iz 1, 17). Bendra malda su Biržuose gyvenančiais krikščionimis Evangelikų – Reformatų bažnyčioje Sausio 29 d. 14 val. Kviečiame visus krikščionis rinktis bendrai maldai.
 • Kviečiame įsigyti ir skaityti katalikiškas knygas ir spaudą: žurnalus Artuma, Kelionė ir laikraštį XXI amžius.
 • Dėkojame už paramą parapijai. Kviečiame šiais metais skirti 1,2 % nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateiktį Valstybinei mokesčių inspekcijai Pildant reikėtų nurodyti: Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija Į.k. 191257774. Norintiems prisidėti pinigine auka banko sąskaita: SEB bankas LT81 7044 0600 0244 6726

 

 

 

Kovo mėn. popiežiaus maldos intencija:
Panevėžio vyskupijos: