• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Kvietimas į rekolekcijas

nuotr. Andriaus Aleksandravičiaus (kaunodiena.lt)Vasario 14-15 dienomis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyks rekolekcijos, kurias ves kun. Aldonas Gudaitis SJ.

Rekolekcijos prasideda vasario 14 d. 18 val. šv. Mišiomis (aukoja kun. A. Gudaitis SJ). Po šv. Mišių – pirmoji konferencija, rekolekcijų programos pristatymas (bažnyčioje).

Vasario 15 d.:

  • 9.00 – 11.00 val. Švč. Sakramento adoracija.
  • 11.00 – 12.00 val. šv. Mišios (aukoja kun. A. Gudaitis SJ).
  • Po šv. Mišių – antroji konferencija (bažnyčioje).
  • 12.30 – 13.00 val. pietūs (pilies arsenalo salėje).
  • 13.00 – 14.00 val. trečioji konferencija (pilies arsenalo salėje).
  • 14.00 – 14.30 val. kavos pertrauka.
  • 14.30 – 15.30 val. ketvirtoji konferencija, rekolekcijų apibendrinimas (pilies arsenalo salėje)
  • 16.00 val. – kun. Aldono Gudaičio SJ susitikimas su Šv. Jono Krikštytojo parapijos Maldų grupelių nariais, agapė (parapijos namuose).

Maloniai kviečiame visus tikinčiuosius pasinaudoti šia neeiline galimybe dalyvauti rekolekcijose neišvykstant iš namų ir pasirengti artėjančiai gavėniai.

Klebonas Algis Neverauskas

Džiaugsmas švęsti

Piemenėlių šv. Mišios – žmogaus protu sunkiai  suvokiama begaline Dievo meilės išraiška. Bet šiais metais Viešpats, matyt,  panoro atnaujinti mūsų širdis ir padovanoti kiek netikėtą, nepaprastai stiprų džiaugsmo ir meilės jausmą, pranokusį mūsų iki tol buvusį šios šventės suvokimą.

Skaityti daugiau