• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

Sena Nauja svetainė
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Vargonų muzikos koncertas

Liepos 28 d. 12 val. (po šv. Mišių) maloniai kviečiame pasiklausyti vargonų muzikos. Programoje J.S. Bach, J. Naujelis, L. Vierne, J. Tamulionis, A. Kalejs. Kūrinius atliks maestro Jūratė Landsbergytė.

Paroda „Kunigai kovoje už tautos ir tikėjimo laisvę“

Parodoje pristatomi 24 kunigai, gimę ar tarnavę mūsų rajono parapijose. Eksponuojami jų gyvenimą liudijantys 66 dokumentai, 14 eksponatų iš muziejaus fondų. Daugelis jų buvo partizanų rėmėjais ir ryšininkais, savo pavyzdžiu ir gyvu žodžiu raginę žmones nepasiduoti, žadinę jų viltį ir tikėjimą. Tremtis, kalėjimai, imituotos savižudybės – tokia buvo šių kunigų kasdienybė.

Visus maloniai kviečiame į parodą „Kunigai kovoje už tautos ir tikėjimo laisvę“, kuri eksponuojama Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos skaitykloje (II a.)

XV-asis Gyvojo Rožinio kongresas

Liepos 27 d., šeštadienį, Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijoje organizuojamas Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio kongresas tema "Marija – vilties Mokytoja".

Programa:

9.45 – 10.25 val. Švč. Sakramento adoracija.
9.45 – 10.20 val. Dalyvių registracija bažnyčios šventoriuje.
10.30 – 11.20 val. Katechezė. Lektorius kun. kan. Andriejus Sabaliauskas.
11.30 val. Rožinio malda šventoriuje.
12.30 val. Šv. Mišios. Aukos J.E. Panevėžio vyskupas Linas ir kunigai.
13.45 val. Atminimo medelio sodinimas.
14.00 val. Agapė ir linksmybės kartu su vietos muzikantais.
17.30 val. Renginio užbaiga.

Didieji Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų atlaidai Krekenavoje

Rugpjūčio 14-20 d. kviečiame į atlaidus Krekenavoje.

Mieli piligrimai,

Džiaugiuosi galėdamas Jus pasveikinti apsilankiusius ar besiruošiančius aplankyti Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų Mažąją Baziliką.

Nuo 2010 m. Krekenavos bažnyčia yra tapusi piligrimų kelio objektu. Esame pati jauniausia bazilika Lietuvoje. Popiežius Benediktas XVI Krekenavos bažnyčiai suteikė Mažosios Bazilikos titulą 2011 m. Mūsų bazilika pirmiausia yra maldos ir susitikimo su Dievo Sūnumi Jėzumi Kristumi ir jo Motina Marija vieta. Jėzaus ir Marijos veidai, į kuriuos galite pažvelgti apsilankę mūsų šventovėje, atrandami stebuklingajame paveiksle. Dėl šio paveikslo, jo senos istorijos bei garsumo dalyvaujant piligrimų maldų užtarime, Krekenavos bazilika tapo išskirtine Šiaurės Aukštaitijos šventove.

Linkiu kiekvienam čia apsilankiusiam patirti gerosios Dievo Motinos – Malonių Versmės meilę ir užtarimą. Motinos, kuri laikydama ant rankų kūdikėlį Jėzų, kviečia mus Jį priimti, Jo žodžio klausytis, Jo gyvenimo pavyzdžiu sekti. 

Bazilikos rektorius kun. Gediminas Jankūnas

Atlaidų programa

Nuoroda Facebook