• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

V-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

• Minime mamos dieną. Meldžiamės ir laiminame mamas, o pirmadienį (05-03) 17.20 val. melsimės rožinio malda ir 18 val. Mišiose už mirusias mamas.
• Už gyvas ir mirusias mamas melsimės oktavoje gegužės 2 – 9 d vakarinėse Mišiose.
• Ketvirtadienį 17 val. Švč. Sakramento adoracija meldžiantis už kunigus ir naujų pašaukimų.
• Penktadienį po rytinių Mišių iki 11 val. Švč. Sakramento adoracija ir 11 val. Mišios.
• Gegužės mėnuo skirtas Dievo Motinai pagerbti. Liaudiškai vadinamoji mojava. Šiokiadieniais Švč. Mergelės Marijos litanija po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais prieš sumos Mišias. Kviečiame šią maldos tradiciją išlaikyti savo šeimose ir namuose.
 

Panevėžio vyskupo velykinis sveikinimas

Brangūs broliai ir seserys, turime nuolatos stengtis atnaujinti savo prisirišimą prie už mus mirusio ir prisikėlusio Kristaus. Jo Velykos yra ir mūsų Velykos, nes Kristaus prisikėlimas teikia mums tikrumo, jog prisikelsime ir mes patys. Naujiena apie Kristaus prisikėlimą niekada nepasensta, ir Jėzus visada yra gyvas; jis gyvas savo Evangelijoje. „Krikščionių tikėjimas, - sako šv. Augustinas, - yra Kristaus prisikėlimas.“

Skaityti visą sveikinimą

Gegužės mėn. popiežiaus maldos intencija: Melskimės, kad atsakingieji už finansus bendradarbiautų su vyriausybėmis reglamentuojant finansų sritį ir apsaugotų piliečius nuo jos pavojų.
Panevėžio vyskupijos: Melskimės už jaunuolius ir jaunuoles, kurie ieško savo pašaukimo rinkdamiesi kunigystės ar vienuolinio gyvenimo kelią, kad Dievo padrąsinti jie nebijotų sekti Kristumi.