• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

XX eilinio sekmadienio (2023-08-20) skelbimai

  • Ateinantį sekmadienį 15 val. Parovėjos kapinių kryžiaus pašventinimas. Kviečiame maldai už ten palaidotus žmones.
  • Kviečiame įsigyti ir skaityti katalikiškas knygas ir spaudą.

Pirmoji Komunija

Kennedy's First Communion | GJ Charlet III | FlickrPrasideda vaikų ir jaunuolių registracija ruoštis I Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Tėvelius kviečiame užpildyti anketas klebonijoje. Registracija iki rugsėjo 25 d. Taip pat kviečiame ir suaugusius ruoštis įkrikščioninimo sakramentams.

Rugsėjo 3 d. 11 val. Šv. Mišias aukos arkivyskupas Lionginas Virbalas

Rugsėjo 3 d. 11 val. Šv. Mišias aukos arkivyskupas Lionginas Virbalas ir po pamaldų bažnyčioje jo knygos pristatymas.

Rugsėjo 8 d. organizuojama kelionė į Šiluvą

Švenčiausioji Mergele Marija, kuri Šiluvos laukuose pasirodei piemenėliams, kuri skausmo ašaromis laistei akmenį, išlikusį altoriaus vietoje, ir skundo balsu kalbėjai: „Čia kitados buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar ariama ir sėjama!“, duok, kad Tavo ašarų sugraudinti mes, kaip kitados mūsų protėviai, keltume Tavo Sūnaus garbę apleistoje mūsų širdžių dirvoje, atstatytume griūvančias mūsų širdžių šventoves, permaldautume Viešpatį už visos mūsų tautos apsileidimus ir nuodėmes.

O Dievo Motina, mes trokštame iškelti iš užmaršties griuvėsių Tavo apsireiškimo garbę, dar labiau pagerbti Tave, mūsų žemės Globėja, ir Tavo padedami išmelsti mūsų kraštui gyvo tikėjimo dvasią. Amen.

Rugsėjo 8 d. Šiluvoje švenčiamas Švč. Mergelės Marijos Gimimas, ARTIMO MEILĖS IR SVEIKATOS DIENA. Užsakytas autobusas, išvykstame 8 val.

  • 11.00 KATECHEZĖ
  • 11.30 ROŽINIO MALDA
  • 12.00 ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS LITANIJA IR PAGRINDINĖS ŠV. MIŠIOS. Meldžiamės už ligonius ir tuos, kurie jiems tarnauja bei padeda kiekvienam kenčiančiajam.
  • 15.00 SUSITIKIMAS SU ŠILUVOS BENDRUOMENE „SAVI NAMAI“: Šiluvos istorijos, arbata ir savo atsivežti užkandžiai.

AUTOBUSO NUOMOS, GIDO PASAKOJIMO IR ARBATOS KAINA - 15 EURŲ ŽMOGUI. Skambinkite tel. 8 618 08 731 (Stasė).

Lietuvos Caritas organizuoja paramos Ukrainai

Rugpjūčio 28-30 d. Lietuvos Caritas organizuoja paramos Ukrainai akciją. Akcijos metu bus renkami konkretūs daiktai, maisto produktai, mokyklinės prekės ir lėšos Ukrainoje karo sąlygomis gyvenančioms šeimoms, vaikams, vienišiems seneliams. Kviečiame prisidėti aukojamus daiktus tomis dienomis nuo 9 iki 14 val. priims Biržų Carite (Rotušės g. 4)

 

 

 

 

Rugsėjo mėn. popiežiaus maldos intencija:
Panevėžio vyskupijos: