• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Sausio mėn. popiežiaus maldos intencija: Melskimės, kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžintis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems.
Panevėžio vyskupijos: Melskimės už mūsų Tėvynę valdančiuosius, kad vadovaudami mūsų valstybei, priimdami įstatymus, visuomet pasikliautų Kristaus mokymu.

Sveikinimas šv. Kalėdų proga

Mieli žmonės,
Laikas, kai nelieka abejingų žmonių.
Laikas, kai svetimas tampa artimesnis.
Laikas, kai širdys nori dalintis džiaugsmu.
Laikas, kai dangus priartėja prie žemes.
Laikas, kai Dievas ateina pas mus.
Mūsų namai ir gyvenimai tegul tampa Betliejus, ne tik kasdienės duonos namais.
Dievas įžengia į žmogaus gyvenimą, pats tapdamas žmogumi, kad mes panašėtume į Jo sukurtąjį paveikslą. Čia tikroji gailestingumo malonė atkurti tai, ką nuodėmė sugriovė.
Šios Kalėdos tegul būna asmeniškas įsileidimas Jėzaus į savo širdį, kad mes patys taptume kalėdomis aplinkiniams.
Viltingos keliones Viešpaties šviesoje. Palaimintų metų.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos kunigai.

Vakcinų nuo Covid-19 naudojimo moralumas

Kadangi pirmosios vakcinos nuo Covid-19 yra jau prieinamos ir platinamos įvairių šalių administracine tvarka, Tikėjimo mokymo kongregacija nori pasiūlyti kai kuriuos šį klausimą paaiškinančius nurodymus.

Kai šalyje yra platinamos įvairių tipų vakcinos, bet sveikatos apsaugos vadovybė neleidžia piliečiams pasirinkti, kuria vakcina skiepytis), moraliai leistina priimti Covid-19 vakcinas, kurių tyrimuose ir gamybos procese panaudotos ląstelių linijos iš abortuotų vaisių.

Tuo pat metu praktinis protavimas akivaizdžiai rodo, jog vakcinavimas paprastai nėra moralinė pareiga, todėl jis turi būti savanoriškas. Bet kuriuo atveju etiniu požiūriu vakcinavimo moralumas priklauso ne tik nuo pareigos rūpintis savo sveikata, bet ir nuo pareigos siekti bendrojo gėrio. Nesant kitų priemonių sustabdyti ar bent preventyviai paveikti epidemiją, dėl bendrojo gėrio gali būti rekomenduojamas skiepijimas, ypač rūpinantis silpniausiais ir pažeidžiamiausiais žmonėmis.

Skaityti plačiau