• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Vežimėlių šventė

Jau 6-ąjį kartą Biržų parapija rudens pradžią pasitinka šv. Mišių rimtimi, vaikų klegesiu, laimingomis jų tėvelių ir senelių šypsenomis, žaidimais, dovanėlėmis ir šventiniais pyragais.

Skaityti daugiau

Dia­ko­nas, pa­sto­ra­ci­nis bend­ra­dar­bis Vi­lius Va­lio­nis

Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je prie al­to­riaus nau­jas vei­das. Dia­ko­nas, pa­sto­ra­ci­nis bend­ra­dar­bis Vi­lius Va­lio­nis. Evan­ge­li­jos ne­šė­jas Vi­lius – apie pa­šau­ki­mą, dva­si­nes pa­tir­tis, lin­kė­ji­mus mums ir sau.

Skaityti birzietis.lt

Amžina atilsį kunigui, egzorcistui Edmundui Rinkevičiui

2019 metų rugpjūčio 6 dieną po ilgos ligos Biržų ligoninėje mirė garbės kanauninkas Edmundas Rinkevičius.

Skaityti siaure.lt