• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Birželio mėn. popiežiaus maldos intencija: Melskimės už jaunus žmones, kurie rengiasi santuokai, krikščionių bendruomenės remiami, tegul jie auga meilėje būdami dosnūs, ištikimi ir kantrūs.
Panevėžio vyskupijos: Melskimės prašydami Viešpaties Jėzaus, kad palaimintų Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno beatifikaciją