Tarnautojai

Dvasininkai
Klebonas kun. Jonas Morkvėnas +370 610 37194, birzuparapija@gmail.com
Vikaras kun. Raimundas Zimka +370 673 32150
Zakristijonas
Stasys Kvedaras +370 616 46196
Vargonininkė
Viktorija Morkūnienė +370 650 21979, el. paštas: viktorijamor@yahoo.com

Šv. Mišių laikas

šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00 val.

Aptarnaujamose parapijose sekmadieniais
Nemunėlio Radviliškyje 13.00 val.
Suoste 11.30 val.
Papilyje, Kupreliškyje, Kvetkuose derinama

Go to top