• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

Sena Nauja svetainė
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Tu, Dieve, norėjai – aš esu čia! (2018)

Pirmąjį rugsėjo sekmadienį Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras kun. Ernestas pakvietė į jo prieš 5-ius metus sumanytą ir kasmet organizuojamą Vežimėlių šventę. Padėjusieji kunigui spręsti organizacinius pirmosios šventės klausimus prisimena, kiek daug entuziazmo, pasiūlymų, abejonių ir atradimų buvo tų 2014 metų rudenį. Kunigui Ernestui teko ne kartą aiškinti, kokia šio renginio prasmė, tikslai ir uždaviniai.

Nuo ko viskas prasidėjo?

„Padėkime vaikams ir jų tėveliams ateiti arčiau Dievo. Juk tikėjimo dalykams nėra amžiaus ribos, jį gali priimti ir labai maži vaikai, netgi nuoširdžiau ir tikriau negu suaugusieji. Palaiminsime juos ir tėvelius, paprašysime, kad Dievulis globotų, kad dovanotų dar daugiau vaikelių, ir visi kartu smagiai ir prasmingai praleisime šventadienio popietę“,- tada kalbėjo dar tik pirmus metus Biržuose tarnaujantis vikaras.  

Pasirengimo pirmajai Vežimėlių šventei darbuose aktyviai dalyvavo tuometė Savivaldybės merė Irutė Varzienė, Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius, Biržų kultūros centras. Specialiai šventei buvo pagaminti spalvoti žaismingi Mažojo biržiečio pažymėjimai. Atsirado nemažai rėmėjų, į šventę atėjo ir kitoms krikščioniškoms konfesijoms priklausančios šeimos su vaikais. Renginys pavyko, todėl buvo nuspręsta, kad Vežimėlių šventė vyks kiekvieną rudenį, prieš pat mokslo metų pradžią.

Metams bėgant šiek tiek keitėsi renginio scenarijus, atlikėjai ir svečiai, bet pagrindiniai dalykai – šv. Mišios, tėvų ir vaikų laiminimas, pažymėjimų patiems mažiausiems, per metus laiko nuo šventės iki šventės gimusiems vaikams, įteikimas, balionai, žaislai, agapė su tortu ar pyragu, įvairiais žaidimais, užsiėmimais ar koncertais išliko visose Vežimėlių šventėse. Su vaikais kartu dainavo ir šoko iš Biržų kilusi „Teatriuko“ aktorė Dalia Mikoliūnaitė su vyru Žilvinu, Biržų kultūros centro vaikų ir suaugusiųjų kolektyvai, užsiėmimus vedė „Genio“ vaikų lopšelio – darželio darbuotojos. Šventinėse šv. Mišiose ne vienus metus giedojo „Svajonių bažnyčios“ jaunimas, kuris dar padėdavo ir įvairius žaidimus šventoriuje organizuoti.

Atrasti savo pašaukimą

Šių metų Vežimėlių šventės išskirtinis bruožas – itin gausiai susirinkę jaunos šeimos su kūdikiais ir jau šiek tiek ūgtelėjusiais praėjusių švenčių dalyviais. Šv. Mišiose giedojo Kaštonų pagrindinės mokyklos giesmininkai, vadovaujami mokytojos Rasos Stanulevičienės. Kunigas Ernestas kvietė tėvelius maldoje ir mintyse dėkoti Dievui už brangiausią turtą – savo vaikus, prašė juos mylėti, saugoti ir padėti jiems atrasti save ir savo pašaukimą. Kunigas kalbėjo ir apie tai, kaip svarbu patiems tėvams gyventi pagal savo tikėjimą.

„Kai vaikai matys, kaip jų tėvai visame kame pasitiki Dievu, jie savo ruožtu irgi Juo pasitikės, norės melstis ir Jo klausyti. Tačiau jeigu mūsų pačių gyvenime Jėzus bus tik abstraktus vardas, mes negalėsime pas Jį atvesti savo vaikų“,- akcentavo dvasininkas.

 

Laimindamas tėvus ir vaikus, kunigas Ernestas kvietė juos mintyse ir maldoje dėkoti Dievui, kuris santuokinę porų meilę sustiprina kūdikių ryšiais, suteikiančiais gyvenimui šviesą ir šilumą.

„Viešpatie, būk maloningas mūsų vaikams, globok juos ir vesk. Suteik jiems jėgos drąsiai pakelti gyvenimo sunkumus ir likti Tau ištikimiems“, - maldos žodžius kartojo tėvai.

Po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje prasidėjo tikros linksmybės: kai kas jau žaidė su ką tik dovanų gautomis mašinytėmis, kiti kartu su svečiais iš Vilniaus darė, skraidino ir bandė sugauti didžiulius muilo burbulus. Netgi vaišės šioje šventėje buvo ypatingos – paties kunigo Ernesto kepti pyragai. Visur talkino Kaštonų pagrindinės mokyklos Šv. Jono Pauliaus II ateitininkų kuopos jaunimas, kurių dvasinis vadovas yra kunigas Ernestas.

„Labai džiaugiuosi, kad jūsų čia šiandien tiek daug. Pritrūkome balionų ir žaislų, gal ir pyrago galėjo būti daugiau, bet juk ne tai šiandien svarbiausia“, - laimingas kalbėjo kunigas, dar kartą sąžiningai įvykdęs savo misiją – burti bendruomenę, būti su žmonėmis ir vesti juos prie Dievo.

  

Stasė Eitavičienė, nuotraukos autorės