• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Sutvirtinimo sakramentas

„Tėve, atsiųsk savo Šventąją Dvasią ant mūsų ir ant šito aliejaus priešais mus ir jį pašventink, kad visiems juo pateptiems ir paženklintiems jis taptų šventąja krizma, kunigiškąja krizma, karališkąja krizma, džiaugsmingas patepimas, šviesos drabužis, išganymo apsiaustas, dvasinė dovana, sielos ir kūno pašventinimas, nepraeinama laimė, neišdildomas antspaudas, tikėjimo skydas ir grėsmingas šalmas prieš visus Piktojo darbus“

iš Antiochijos sirų liturgijos šventosios krizmos, naudojamos sutvirtinimo sakramento teikime, pašventinimo maldos.

Mūsų parapijoje galite pasiruošti priimti Sutvirtinimo sakramentą

Paaugliai nuo 15 metų ruošiami priimti Sutvirtinimą nuo spalio iki gegužės mėnesio. 
Suaugusieji ruošiami priimti Sutvirtinimą nuo spalio iki gegužės mėnesio.

Ruošimąsis Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui

Mieli tėveliai norintys, kad jų vaikas ruoštųsi sakramentų priėmimui bažnyčioje – Pirmajai Šv. Komunijai ar Sutvirtinimo sakramentui – turi kreiptis į savo vaiko mokyklos tikybos mokytoją dėl anketos gavimo, užpildymo ir smulkesnės informacijos. Po to bus sudaromos pasiruošimo grupės parapijoje, kur vaikas turės lankyti užsiėmimus nustatytu laiku bei sekmadieniais dalyvauti bažnyčios liturgijoje.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į kunigus.