• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Sumos choras apsilankė Šiluvoje (2019)

Gar­bė gie­do­ti Šv. Mi­šių me­tu Bir­žų ka­ta­li­kų baž­ny­čios Su­mos cho­rui ten­ka jau ke­lin­tą kar­tą. Jo va­do­vė Vik­to­ri­ja Mor­kū­nie­nė „Bir­žie­čių žo­džiui“ sa­kė, jog gie­do­ti Ši­lu­vos ba­zi­li­ko­je cho­ris­tams yra di­de­lis įver­ti­ni­mas ir di­de­lė at­sa­ko­my­bė.

birzietis.lt