• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Straipsnių archyvas

2008 Adventinis pamąstymas
2008 Taizé žiemos susitikimas
2008 2008 metų statistiniai duomenys
2009 2009 metų statistiniai duomenys
2009 Ekumeninės pamaldos 2009
2009 Švento Valentino diena 2009
2009 Pasaulio moterų maldos diena 2009
2009 Atsinaujinimo diena
2009 Biržuose lankėsi misionieriai iš Prancūzijos
2009 Sakralinio meno darbų paroda
2010 2010 metų statistiniai duomenys
2010 Lietuvos jaunimo dienos 2010
2010 Piligriminis žygis
2010 Padėka už Lietuvos jaunimo dienas
2010 Alfa kursas jaunimui
2010 Jaunimas Šiluvoje
2011 2011 metų statistiniai duomenys
2011 Kas skaidrina širdis
2011 Pro Memoria Antanas Skrebūnas. Visas gyvenimas - šventė.
2011 kun. D. Tubys: „Meilės be aukos nebūna“. Kunigystės 20-metis.
2011 Piligriminė kelionė į Medžiugorę
2012 2012 metų statistiniai duomenys
2012 Pavasarininkų kryžius
2013 Apie vidinį išgydymą (Gavėnios išgydymo pamaldos)
2013 Užtarimo malda
2013 „Svajonių bažnyčios“ jaunimas giesmių šventėje Salake
2013 „Svajonių bažnyčios“ jaunimas Lietuvos jaunimo dienose
2013 A†A kun. Dalius Tubys (1964–1991–2013)
2013 Atsisveikinant: iš širdies į širdį. A.a. kun. Dalius Tubys.
2013 Kunigo Algio Neverausko troškimai
2014 Biržų rajono savivaldybė ir Biržų religinės bendruomenės rengiasi Šeimos metams
2014 Tarptautinė Devintinių šventė
2014 kun. Ernesto kunigystės metinės
2014 Apie žmogaus laimę. „Tau“ dvasinis fakultetas.
2014 Nemunėlio Radviliškyje 160 metų iškilmės
2014 Rožinio Karalienės šventėje – kvietimas įsijungti į vienybės ženklą
2014 Padrąsinimas gyventi. Negimusio kūdikio diena - lapkričio 23.
2014 Dievo dovana žmonėms
2014 Vienuolė viešėjo tikybos pamokoje
2015 ALFA savaitgalis Truskavoje
2015 Motinos maldoje Biržuose
2015 Krikščionių vienybės savaitė
2015 LJD kryžius Biržuose
2015 Dievo pažinimas – bendruomenės tvirtumas
2015 „Svajonių bažnyčios“ koordinatorius Rokas: „Kai nusprendžiau būti mokytoju, pasirinkau Biržus“
2015 LBD konkursas „Gyvieji paveikslai“
2015 Biržiečių atvelykis Utenoje
2015 Biržiečiai tarė „Taip“ gyvybei
2015 Biržų dekanato vaikai ir jaunimas susitiko Jėzų
2015 Sekminių iškilmės Nemunėlio Radviliškyje
2015 Lietuvos jaunimo dienose dėmesys Biržų jaunimui
2015 Žemaičių Kalvarijos kalnuose biržiečių giesmės
2015 Kryžius, žmogus, derlius...
2015 Bažnyčios 155 metų sukaktis
2016 Pažadėtoje žemėje – savęs ir tikėjimo link
2016 Ekumeninės pamaldos 2016
2016 Metų geradariu nominuotas kun. Ernestas Želvys
2016 „Motinų maldoje“ vienerių metų gimtadienis
2016 Klebonui 55-eri
2016 Šv. Tėvo palaiminimas - Marytei Rudelienei
2016 Seminaras „Dvasinio kelio beieškant... kaip nepaklysti?“
2016 Verbų sekmadienis su jungtiniu vaikų choru
2016 Malda ir giesmė Motinai
2016 Pasvalio jaunimo dienose
2016 Viešpats ėjo per miestą. Ar laukėme Jo?
2016 Gyvojo Dievo ėjimas į žmones
2016 Pratybose surastas dvasingumas
2016 Dvasios vaisiai Žemaitijoje
2016 Maldai ir bendrystei suvienijusi šventė
2016 Vežimėlių šventė
2016 Švč. M. Marijos ėmimo į dangų šventė
2016 Grigališko giedojimo grupelė
2016 Prisiminimai apie dekaną B. Strazdą
2016 LR Seimo rinkimai 2016
2016 Bažnyčios pastato istorija
2016 Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventė Suoste
2016 Jo Eminencija – Biržuose
2016 Sveikinimai Malvinai Klanauskaitei
2016 Vyskupas aplankė Biržus
2016 Pavyzdys: vilniečių gailestingumo darbas
2016 Piligrimystė Gailestingumo mieste
2016 Negimusio kūdikio diena
2017 Ypatingi treneriai padeda nugalėti negalią
2017 Biržietė piligrimė
2017 Atmintis gyva, nes liudija
2017 Lietuvoje daugėja santuokų bažnyčiose
2017 Ekumeninė savaitė pratęsiama
2017 Rekolekcijos „Viešpatie, išmokyk mus melstis“
2017 Išrinktojo tarno – šv. Kazimiero šventumą paminėjus…
2017 Lietuvos jaunimo dienų kryžius 2017
2017 Susitaikymas, vedantis į ramybę ir velykų džiaugsmą
2017 Reformacijos minėjimas: Kun. Rimas Mikalauskas
2017 Vidinio išgydimo pamaldos Biržuose su kapucinais
2017 Popiežiaus palaiminti biržiečiai
2017 Pamoka kitaip...
2017 Suosto bažnyčiai – 10 metų
2017 Iškilius Dievo sūnus prisimenant...
2017 Tautų vienybė Dievo artumoje
2017 Padėka už džiaugsmo akimirkas Jaunimo dienose
2017 Valstybės diena – po Viešpaties malonės ženklu
2017 Reformacijai 500 – muzikinė stovykla Biržuose
2017 Biržų krašto klierikas – Justinas
2017 Mažutėlių šventė Dievo artumoje
2017 Pašaukimą pajautęs – apie klieriką Justiną
2017 Išaukštintas kryžius
2017 Šv. Mykolo atlaidų svečias – Vatikano nuncijus P. L. Quintana
2017 Ar semiamės stiprybės iš praeities?
2017 Vėlinių prasmė
2017 Savaitgalis su „Ateities spindulėliais“
2017 Semtis malonių iš Fatimos Švč. Mergelės Marijos
2017 Katalikų bendruomenė pasipildė naujais nariais
2017 Kas pavogė Kalėdas?
2017 Vargonininkės 25-metis
2018 Minint Jurgį Bielinį
2018 Prie metų nusipelniųsių – ne vienas parapijietis
2018 Viktorija ir grigališkasis giedojimas
2018 Pažinti ir pamilti Šventąjį Kazimierą
2018 Gavėnios rekolekcijos Biržuose su seminaristais
2018 Ateitininkų gimtadienis Vabalninke
2018 Sutvirtinamųjų diena Biržuose
2018 Gavėnios lelija – Šventasis Kazimieras
2018 Renkuosi gyvybę
2018 Meilės diena Motinoms
2018 Tikėjimo ir bendrystės šventėje Nemunėlio Radviliškyje
2018 Sutvirtinimo šventė
2018 Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėje – kvietimas į rytojų
2018 Vasarą baigėsi mokymų kursai
2018 Carite – meilės darbai
2018 Įspūdžiai iš piligrimystės Prancūzijoje ir Ispanijoje
2018 Ku­ni­go Bro­niaus Straz­do 95-osioms gi­mi­mo me­ti­nėd
2018 Auginančios Dievo meilės patirtis
2018 Meilės Dangiškajai Motinai šventėje
2018 Gerumu matuojami metai
2018 Tu, Dieve, norėjai – aš esu čia!
2018 Mokyklon pakvietę bažnyčios varpai
2018 Popiežiaus Pranciškaus paliestos biržiečių vaikų širdys
2018 Šv. Teresė, suvienijusi dvi Bažnyčias
2018 Bendrystę ir tikėjimą auginanti kelionė
2019 Popiežiaus kvietimas apkabinti gyvenimą
2019 Malda iš Lietuvos pasienio
2019 Gerumo ir veiklos diena Kratiškių mokykloje
2019 Gavėnia su Kalnų giesmėmis
2019 „Užtvirtink“ šventė Biržuose
2019 Panevėžio vyskupo vizitacija Suosto ir Nemunėlio Radviliškio parapijose
2019 Klebono kunigystės trisdešimtmetis
2019 Jaunimo diena Pumpėnuose
2019 Padėka už ateitininkų šventę
2019 Ateitininkai šventė savo gimtadienį
2019 Mažųjų klegesiu pražydusi rugsėjo 1-oji
2019 Sumos choras apsilankė Šiluvoje
2019 Akcija „Ateitis vaikams“
2019 Džiaugsmas švęsti
2020 Dievas yra tikras ir paprastas. Tokie yra ir vaikai.
2020 Kalvarijos kalnai ir Biržuose
2020 Kristaus Kūno ir Kraujo procesija mieste
2020 Kard. V. Sladkevičiaus atminimas
2020 Dvasininkų išlydėtuvės
2020 Apie naująjį kleboną kun. Joną
2021 Branginti kas buvo ir žvelgti į ateitį

Naujausi straipsniai