• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Santuokos sakramentas

Ką daryti sužadėtiniams, norintiems tuoktis Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje ?

Norintieji tuoktis turi susitarti su kunigu ne vėliau kaip 5 mėnesiai prieš numatytą jungtuvių datą.

Kokių dokumentų reikia ?

  1. Krikšto liudijimo (išduodamo bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas).
  2. Dokumento, liudijančio, jog anksčiau nebuvote sudaręs bažnytinės santuokos (laisvo stovio pažymos). Jis išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas.
  3. Leidimo susituokti už parapijos ribų, jeigu nesate mūsų parapijietis (išduoda parapijos, kurios teritorijoje gyvenate, klebonas).
  4. Pažymos iš Šeimos centro apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus.
  5. Tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių priklauso kitai krikščionių bažnyčiai, išpažįsta kitą religiją, yra netikintis, kitos valstybės pilietis arba anksčiau yra turėjęs civilinę santuoką, būtina pateikti papildomus dokumentus, apie kuriuos galima sužinoti bažnyčios raštinėje.
  6. Būtina žinoti Sutvirtinimo sakramento šventimo tikslią vietą ir datą.
  7. Būtina žinoti Santuokos liudytojų vardus, pavardes, adresus.

Kada ir kur pristatyti dokumentus ?

Sužadėtiniai, surinkę reikiamus dokumentus, ne vėliau kaip 1 mėn. prieš santuoką privalo užpildyti priešsantuokinės apklausos anketą.

Kur ir kada vyksta sužadėtinių parengimas Santuokos sakramentui ?

Dėl informacijos kreiptis į kleboną.

Norintieji savarankiškai puošti Santuokos sakramento šventimo vietą, turi iš anksto susitarti su mūsų parapijos zakristijonu.

Sužadėtinius nuoširdžiai raginame prieš santuoką švęsti Susitaikinimo sakramentą.