• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Pasauliečių pranciškonų ordinas

Pasauliečių pranciškonų ordinas (sutrumpintai PPO), broliai ir seserys – pranciškonai pasauliečiai. 

Dar vartojamas lotyniško pavadinimo Ordo Franciskanus Seacularis sutrumpinimas – OFS. Pasauliečius pranciškonus dar kai kas vadina tretininkais. Taip yra todėl, kad šios religinės organizacijos – bendruomenės, priklausė vienuolių ordinams kaip trečiasis padalinys (greta vyrų ir moterų vienuolių ordinų).

Trečiasis ordinas buvo įsteigtas 1221 metais Italijoje kaip Atgailos brolių ir seserų ordinas. Jo įsteigėjas – Pranciškus Asyžietis. Trečiojo ordino nariai neduoda vienuolystės įžadų, bet laikosi Bažnyčios patvirtintos Regulos. Pasauliečiai pranciškonai „laikosi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus evengelijos, sekdami šv.Pranciškumi Asyžiečiu, kuris Kristų padarė savo gyvenimo su Dievu ir žmonėmis įkvėpėju ir centru“ (Reg. 4).

Malda ir kontempliacija, savo žmogiškojo gyvenimo liudijimu gyvena ir Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos pranciškonai pasauliečiai.

Yra mažųjų narių – vaikų grupelė,– pranciškučiai,kuriuos šiuo metu auklėja ir augina Eglė Jažauskiene.

Kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį  11 val. renkasi į bendras šv. Mišias, o po jų į parapijos namus, kur vyksta aptarimai tolimesniems darbams, bendrystė, pabuvimas kartu, bendra malda.

Pasauliečiai pranciškonai Lietuvoje

Pranciškonai Lietuvoje