• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Pašaukimą pajautęs – apie klieriką Justiną (2017)

Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį meldžiamasi už pašaukimus. Dievas išgirdo biržiečių prašymą – šią vasarą parapijos tikinčiuosius savo patarnavimu džiugino jaunas vaikinas, ketinantis tapti kunigu.

Vieno nedidelio Biržų krašto kaimo jaunuolis, prieš ketverius metus baigęs Biržų Saulės gimnaziją, šį rudenį savo gyvenimo kelią pradeda kitaip, nei daugelis jo bendraamžių. Jis išvažiuoja į Vilnių, kur studijuos ne tradiciškai žinomuose sostinės universitetuose, o šio miesto kitokioje aukštojoje mokykloje – kunigų seminarijoje. Ne toks jau dažnas jaunų vyrų pasirinkimas. O šis jaunas vyras – tai Justinas Kavaliauskas, pasirinkęs būtent šią ugdymo įstaigą, kurioje gyvenimas ir mokymasis šiek tiek kitoks, nei daugelyje kitų aukštųjų mokyklų.

Dievą ir žmones mylintis vaikinas nuo aštuonerių metų patarnauja bažnyčioje. Kaip pats sako – didžiausią poveikį jo dvasiniame gyvenime padarė prieš daugelį metų vykusių šv. Jono Pauliaus II laidotuvių matyta transliaciją per televiziją. Tai buvo tarsi uždėtas antspaudas jo svajonei apie kunigystę. Pavyzdžiais tapo ir vietiniai kunigai, kuriais Justinas žavėjosi. Jis dėkingas savo buvusiai pirmajai mokytojai, subtiliai mokėjusiai pakreipti vaikus prie Dievo.             

Po gimnazijos baigimo jaunuolis dar nesiryžo šiam žingsniui, norėdamas įsitikinti ir galbūt subrandinti mintį apie savo tinkamumą kunigo pašaukimui. Išbandęs save mokydamasis ir dirbdamas pasaulietiniame gyvenime, šiandien vis tik Justinas nebedvejodamas pasuka seminarijos link. Galutinai supratęs savo norus ir įsiklausęs į Dievo kvietimą, jis žino, ko sieks. Tarnauti Dievui ir žmonėms. Kas paskatino rinktis tokį kelią?    

Justinas bando įsivaizduoti ir suprasti, kad tai nėra lengviausias kelias. Jame bus daug naujų potyrių, patirčių, ir žinoma, galimų sunkumų. Bet tikslo žinojimas teikia džiaugsmą, vaikino negąsdina naujosios patirtys. Atvirkščiai, jis su entuziazmu ir užsidegimu eina ten, į kur kviečiamas savo širdies. Justinas laimingas, galėjęs peržengti kunigų seminarijos slenkstį. Jis, vedinas lūkesčių ir didelio noro, yra pasiryžęs įveikti savo paties ir pasaulio kliūtis, kad pasiektų užsibrėžtą tikslą.

Pasirinkęs dvasinio luomo kelią, Justinas šiandien didžiuojasi ir yra dėkingas Biržų kunigams – klebonui Algiui Neverauskui, kunigui Ernestui Želviui bei kunigui Povilui Bartkevičiui. Tai jie jam tapo dvasiniais palydėtojais ir pagalbininkais į naują gyvenimo etapą. Įstojęs į seminariją, Justinas kelis mėnesius patarnaudamas Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijoje, įgijo dar daugiau patirties bažnyčios gyvenime. Jis dėkoja dvasininkams už palaikymą, supratingumą, pamokymus, padrąsinimą...

Išvykdamas į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją, Justinas dėkingas ne vienam biržiečiui, iš kurių patyrė didelę meilę ir pagalbą. Džiaugsmingai jautrios ir kartu spaudusios ašaras buvo šv. Mišios, palydint seminaristą į studijas, kurias aukojo kun. Ernestas. Pastarojo žodis, palinkėjimai ir malda drauge su tikinčiaisiais giliai palietė Justino jautrią širdį ir pasak jo – tik sutiprino pasiryžimus. Būsimasis klierikas dėkoja mamai už gyvybę ir visiems jį laiminusiems biržiečiams...

Prašome Dievo malonių Justinui ir tikime juo. Pamiltas ir apkabintas Dievo, tegul patiria Aukščiausiojo palaimą, kad galėtų dalinti save, pats apkabindamas kiekvieną gyvenime sutiktą žmogų... Linkime Justinui panirti visa apglėbiančioje Viešpaties meilėje ir ją priėmus – nešti pasauliui. Linkime tvirtumo, atkaklumo, veržlumo ir tuo pačiu – ramybės, džiaugsmo ir vilties Viešpatyje...

Biržų parapijos tikinčiųjų bendruomenės vardu
Sandra Balodytė