• Trakų Dievo Motinai – 300

 • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Padėka už ateitininkų šventę (2019)

Kristus neturi kitų rankų – tik mūsų,
Kad atliktų kasdieninius darbus...

Birželio 7 d., penktadienį,  įvyko Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo - ateitininkų - šventė. Tuo didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad ši mano svajonė išsipildė – Biržuose jau yra Šv. Jono Pauliaus II ateitininkų kuopa.

Laiminu Jus visus, atėjusius kartu pasimelsti, pabūti, pasidžiaugti vieni kitais – juk tik tokia bendruomenė yra stipri ir galinga prieš bet kokį blogį.

Dėkoju šventės rėmėjams ir draugams:

 • Panevėžio vyskupui emeritui Jonui Kauneckui;
 • Biržų dekanui, Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui Algiui Neverauskui ir parapijos tikintiesiems;
 • Lietuvos Respublikos Seimo nariams Viktorui Rinkevičiui ir Audriui Šimui;
 • Biržų rajono savivaldybės merui Vytui Jareckui;
 • Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Vidui Eidukui;
 • Biržų rajono savivaldybės Tarybos nariams: Stasei Eitavičienei, Irutei Varzienei, Viktorui Kurganovui, Arūnui Anskinui, Valdemarui Valkiūnui;
 • UAB „Šiaurės rytai“ laikraščio redaktorei Rasai Penelienei ir direktorei Alfredai Gudienei;
 • UAB „Biržiečių žodis“;
 • Biržų kultūros centro direktoriui Romui Lesevičiui;
 • Kaštonų mokyklos direktoriui Vytautui Stanulevičiui ir mokytojai – ateitininkų globėjai Rasai Stanulevičienei;
 • Mokytojams: Ritai Ebienei, Rimai Briedienei, Laimai Gabrėnaitei, Sandrai Balodytei, Audriui Petraičiui;
 • Verslininkei Kristinai Jankauskaitei;
 • Ūkininkams Romualdui ir Astai Misevičiams bei Simui Misevičiui, Jonui Misevičiui;
 • Verslininkui Rimantui Čygui;
 • UAB „Norfos mažmena“ parduotuvės direktoriui Sauliui Balčiūnui;
 • Visiems ateitininkams, jų tėveliams ir draugams.

Teatlygina Jums Dievas šimteriopai!!!

 

Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras,
ateitininkų dvasios vadas kunigas Ernestas Želvys