• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Mažųjų klegesiu pražydusi rugsėjo 1-oji (2019)

Jau 6-ąjį kartą Biržų parapija rudens pradžią pasitinka šv. Mišių rimtimi, vaikų klegesiu, laimingomis jų tėvelių ir senelių šypsenomis, žaidimais, dovanėlėmis ir šventiniais pyragais. Tradicine tapusią Vežimėlių ir vaikystės šventę 2014 metais sumanė kunigas Ernestas Želvys, tada dar tik pradėjęs savo kunigystės kelią Biržuose, o šiais metais tarnaujantis jau kitoje parapijoje. Išties džiugu, kad šią prasmingą tradiciją panoro išlaikyti ir gražiai pratęsė bažnyčios bendruomenė, o renginio siela tapo Biržų dekanas klebonas Algis Neverauskas.

Šventė prasidėjo Eucharistija, kuriai vadovavo klebonas A. Neverauskas, į Biržus šiais metais paskirto, diakono Viliaus Valionio padedamas. Liturgijoje giedojo bažnyčios merginų grupė, vadovaujama Ievos Morkūnaitės.

Trumpai pasidžiaugęs, kad kartu meldžiasi kelios kartos, klebonas ragino tėvus leisti vaikams bažnyčioje jaustis laisvai, nebijoti jų keliamo klegesio, nes tai yra džiaugsmo ženklai. Jis dėkojo tėvams, kad Dievo padedami savo santuokinę meilę sustiprino kūdikių ryšiais, kurie, atsilygindami už gyvenimą, dovanoja prisirišimą ir meilę. Laimindamas vaikus, klebonas meldė Viešpaties juos globoti ir vesti, o tėvams suteikti jėgų drąsiai pakelti gyvenimo sunkumus ir likti Jam ištikimiems.

Ir šv. Mišiose, ir šventės tęsinyje bažnyčios šventoriuje dalyvavo jau ne pirmą kartą parapijoje viešinčios Dievo Apvaizdos seserys iš Utenos: Dominyka, Lina ir savo kelio dar ieškanti Rasa.

Sesuo Dominyka (Violeta Slepikaitė) katechezėje kalbėjo apie visa atperkančią Dievo meilę, kurią vaikas supranta per savo tėvų meilę, apie maldą šeimoje, nes vaikas meldžiasi taip, kaip mato besimeldžiančius savo tėvus.

„Vaiko įvedimas į ryšį su Dievu – paprasto ir tikro krikščionio gyvenimo pradžia, didi mažos vaikystės dalis. Svarbiausia, ką vaikas patiria iš tėvų, yra jų meilė. Kartais augančiam vaikui būna labai sunku pamilti Dievą Tėvą, jeigu jį nuskriaudė ar nemylėjo jo žemiškasis tėtis“, - kalbėjo sesuo Dominyka.

Po šv. Mišių šventė persikėlė į bažnyčios šventorių, kuriame atskiras erdves žaidimams ir kūrybinei veiklai įrengė Biržų lopšeliai – darželiai „Ąžuoliukas“, „Drugelis“, „Genys“ ir Kirdonių daugiafunkcis centras. „Ąžuoliuko“ komanda į šventę atvežė ir darželyje tebesaugomus senovinius meistrų pagamintus medinius vežimukus, mažylio lopšelį, įvairias mielas smulkmenas. Vaikai labai entuziastingai ėjo prie lopšelių - darželių pedagogų, mielai dalyvavo jų pasiūlytuose žaidimuose. Bene įspūdingiausiai atrodė mažieji „ropliukai“, kurie noriai lindo pro ilgiausius „vamzdžius“, slėpėsi ir vartaliojosi po spalvoto parašiuto kupolu arba tiesiog sėdėjo ir džiaugėsi žaislais, kuriuos jiems pasiūlė lopšelio-darželio „Drugelis“ pedagogai.

Šventės pabaigoje buvo renkami gražiausiai ir originaliausiai papuošti vaikiški vežimėliai. Beveik be konkurencijos pirmoji vieta atiteko Jokūbo, Elžbietos ir Mykolo vežimėliui, kurį mama Asta ir tėtis Pranas papuošė tikrais agurkais, kurių iki vežimėliams organizuoto parado vyresnių šventės dalyvių dėka buvo jau šiek tiek sumažėję.

Organizatoriai džiaugėsi, kad surengti šventę nebuvo nei sudėtinga, nei sunku – renginį parėmė LR Seimo nariai Viktoras Rinkevičius ir Audrys Šimas, kiekvienais metais dovanėles vaikams skirianti UAB „Leida“ ir UAB „Kesko senukai Lithuania“. Šiais metais, kaip niekad anksčiau, labai geranoriškai talkino Biržų rajono savivaldybė ir meras Vytas Jareckas, renginį įgarsino Biržų kultūros centras, o jį vedė vaikams gerai pažįstama Kakė Makė – kultūros darbuotoja Jūratė Garnelienė. Visą su šventės organizavimu susijusią informaciją kaip auką kasmet talpina rajono laikraščiai „Šiaurės rytai“ ir „Biržiečių žodis“.

Prisižaidę ir jau šiek tiek pavargę, mažieji su juos atlydėjusiais artimiausiais žmonėmis vaišinosi mero V. Jarecko ir klebono A. Neverausko šventei skirtais tortais, džiaugėsi gautomis dovanomis, drąsiai nuiminėjo ir dalinosi bažnyčią puošusius balionus bei vėjo malūnėlius, simboliškai žymėjusius spalvotą vaikystės taką į bažnyčią.

  

Stasė Eitavičienė, nuotraukos autorės