• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Malda už pašaukimus

Viešpatie Jėzau, kaip kadaise pašaukei pirmuosius mokinius, idant juos padarytum žmonių žvejais, taip ir šiandien leisk skambėti Tavo mielam kvietimui: „Ateik ir sek paskui mane!“ Suteiki jaunuoliams ir jaunuolėms guviai atsiliepti į Tavo malonės balsą! Palaikyk apaštalinį vyskupų, kunigų ir savo gyvenimą pašventusiųjų triūsą. Duok ištvermės mūsų seminaristams ir visiems, kurie siekia įgyvendinti visiškai Tavo tarnystei paaukoto gyvenimo idealą. 

Pažadink mūsų bendruomenėse įsipareigojimą misijoms. Siųsk, Viešpatie, darbininkus į savo pjūtį ir neleisk, kad žmonija pražūtų dėl ganytojų, misionierių ir Evangelijos reikalui pasiaukojusių žmonių stygiaus. Marija, Bažnyčios Motina, kiekvieno pašaukimo pavyzdy, padėk mums atsakyti „taip“ Viešpačiui, kuris mus kviečia būti dieviškojo plano bendradarbiais. Amen.