• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Malda iš Lietuvos pasienio (2019)

Biržų rajono Germaniškio kaimo žmonės, kultūros darbuotojos Zitos Bėliakienės ir Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro kun. Ernesto Želvio pakviesti, Lietuvos valstybės atkūrimo 101-ąsias metines šventė Germaniškio koplyčioje. Organizatoriai buvo ramūs ir gerai nusiteikę – į šv. Mišias atvyko ne tik vietos gyventojai, bet ir svečiai iš Biržų ir aplinkinių kaimų. Bet svarbiausia buvo tai, kad lietuvių šventę pagerbė artimiausi kaimynai – Nemunėlio upės tiltą perėję, tradiciniu latvišku gimtadienio pyragu – klingeriu – nešini, pasirodė ir Skaistkalnės bendruomenės žmonės.

„Dievas myli Lietuvą. Tik pažiūrėkit, kokį pavasariškai šiltą orą mūsų šalies šventei Jis parūpino. Juk tik prieš kelias dienas tai lijo, tai snigo, o šiandien – saulė ir džiaugsmas jūsų akyse“ – šv. Mišių auką pradėjo kunigas E. Želvys, dar pasidžiaugęs, kad ir jam buvo leista būtent dabar pamiršti kelias dienas kamavusį gripą.

  

Šios dienos šv. Mišių skaitinys iš Pradžios knygos atliepė šventės dvasią, tarsi nurodydamas kryptį, kuria turėtų eiti Lietuva – „Negera žmogui būti vienam“.

„Negera žmogui būti vienam, dėl to Dievas žmogui dovanoja meilę, išmoko jį meilės kalbos. Giliausia bendrystės prasmė – kad ir Dievas yra trijų asmenų santykis, o iš čia kyla ir esminis žmogaus pašaukimas – esame kviečiami  į bendrystę, į atjautą, į tarpusavio pagalbą“, - sakė kunigas. O mes, visi tikintieji, turime bendrystės namus - Dievo šeimą Bažnyčią, kurioje nei vienas neturėtume jaustis vienišas, nepritampantis ar paliktas.

„Dievas sukūrė žmogų kaip tobuliausią kūrinį, prieš tai sukūręs tobulą pasaulį. Žmogus žmogui turi būti kaip dovana“, - pamoksle ragino kunigas, švelniai priekaištaudamas, kad nerandame laiko nei sau, nei artimui, o juo labiau – Dievui. „Kas turi atsitikti, kad rastume? Nejaugi didelė nelaimė, gal net mirtis, kuri visus sukviestų draugėn?“ – retoriškai klausė kunigas.

„Jiedu buvo nuogi, tačiau nejautė jokios gėdos“, – toliau rašoma Šv. Rašte. „Nuogumas ir gėdos nejautimas reiškia, jog jie visiškai vienas kitu pasitikėjo, tarp jų nebuvo jokio įtarumo, jokio poreikio vienas nuo kito atsitverti, apsisaugoti“, - kalbėjo kunigas. Ar galėtume mes šiandien vienas kitu labiau pasitikėti?

Iš sielos gilumos, rankomis susikibus, plaukianti Viešpaties malda, ramybės palinkėjimas buvo tarsi nebylus pažadas matyti kitą, atjausti ir padėti. Sunkiausiai pakeliamas dalykas žmogui – jaustis vienišu ir nemylimu ar nereikalingu. Juk Dievas mus sukūrė bendruomeninėmis būtybėmis.  Bendrystės ir tarpusavio supratimo, pakantumo kitokiai nuomonei, gebėjimo vienas kitam atleisti klaidas ir nesusipratimus susirinkusiems linkėjo šv. Mišiose dalyvavęs LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius, Biržų miesto seniūnas Vytas Jareckas.

Šv. Mišioms pasibaigus, susirinkusiems koncertavo  germaniškiečių folkloro ansamblis „Vijoklis“, kapela „Santaka“ iš Nemunėlio Radviliškio, pasirodė ir Germaniškio kaimo vaikai, Z. Bėliakienės vadovaujami.

Renginys baigėsi džiūgaujančių ir tarsi į vaikystę sugrįžusių žmonių į dangų leidžiamais Lietuvos vėliavos spalvų balionais, prieš tai ant jų užrašius savo palinkėjimus Lietuvai, padėkas ir prašymus Dievui.

  

Stasė Eitavičienė, nuotraukos autorės