• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Krikšto sakramentas

Krikšto simboliai

Kryžiaus ženklas reiškia Švč. Trejybės bei mirusio ir prisikėlusio Kristaus išpažinimą. Šiuo ženklu apeigų pradžioje pažymima krikštijamojo kakta. Taip jis įvedamas į Bažnyčios tikinčiųjų šeimą.

Vanduo yra būtinas žmogaus gyvybei ir kūno apvalymui. Krikšto vanduo pašventinamas malda. Per šį vandenį krikštijamajam suteikiamas naujas gyvenimas su Dievu.

Katechumenų aliejumi krikštijamojo krūtinė patepama apeigų pradžioje. Šis aliejus yra nuvalymo, sustiprinimo, išvadavimo iš nuodėmės ir Piktojo ženklas.

Krizmos aliejumi patepama ką tik pakrikštytojo kakta. Bibliniais laikais aliejumi būdavo patepami karaliai, kunigai ir pranašai. Krikštu suteikiama karališka, kunigiška ir pranašiška tarnystė. Tai Šventąja Dvasia užantspauduoto Dievo vaiko ženklas.

Baltas drabužis simbolizuoja Dievo dovaną – malonę. Tai skaistumo, šventumo ženklas. Žmogus raginamas šį šventumą saugoti visą gyvenimą.

Krikšto žvakė primena prisikėlusį Kristų – mūsų gyvenimo šviesą. Artėdamas prie Jėzaus žmogus tampa šviesos vaiku.

Kūdikių ir vaikų iki 7 m. amžiaus krikštas

Norėdami pakrikštyti kūdikį ar vaiką iki 7 m., prašome susitarti iš anksto bent prieš savaitę.

Vyresnių nei 7 m. amžiaus vaikų ir paauglių krikštas

Vyresni nei 7 m. amžiaus vaikai ir paaugliai Krikštui rengiami nuo spalio mėnesio.

Kas gali būti krikšto tėvais?

  • Tik katalikai;
  • ne jaunesni negu 16 metų;
  • jei yra susituokę, jie turi būti susituokę bažnyčioje;
  • reikia, kad būtų priėmę Sutvirtinimo sakramentą.

Krikšto apeigoms turėkite: 

  1. Krikšto žvakę;
  2. Baltą krikšto drabužėlį (arba vaiką galite iš anksto aprengti baltos spalvos rūbais).

Suaugusiųjų krikštas mūsų parapijoje

Dėl suaugusiojo pasirengimo Krikšto sakramentui reikia kreiptis į kleboną.