• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Globos namai

Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namai

Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namai

Viešoji įstaiga Biržų parapijos Šv.Vincento Pauliečio globos namai yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka, iš savininko turto įsteigtas pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo. Veikiantis socialinėje srityje ir viešai teikiantis paslaugas asmenims dėl amžiaus, neįgalumo, ligos, socialinių problemų, savarankiškumo ir negalintiems pasirūpinti savimi.

Projektas dėl infrastruktūros modernizavimo 2012

Interneto svetainė