• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

Sena Nauja svetainė
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Gerumu matuojami metai (2018)

Visada gera matyti poras, bažnyčioje atnaujinančias savo santuokos įžadus ir švenčiančias garbingas sukaktis. Žiūri į juos, dažnai pražilusius ir vienas kitą už parankės prilaikančius, kartu nuėjusius ilgą gyvenimo kelią ir suvoki, kad jie savo metus matuoja gerumu, pagarba vienas kitam ir meile. O jei tų metų ne tiek ir daug, tik 5-eri? Kuo juos pamatuoti?

Rugpjūčio 19-osios sekmadienį Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vakaro šv. Mišiose sklandė ta pati pagarbos, gerumo ir meilės dvasia. Pilna bažnyčia biržiečių, Germaniškio, Suosto, Nemunėlio Radviliškio, Smilgių, Vabalninko tikinčiųjų šventė kunigo Ernesto Želvio 5-ių metų tarnystės mūsų krašte sukaktį. Šventė ir pats kunigas, nes tiek meilės ir padėkos žodžių, žvilgsnių ir nuoširdžių apsikabinimų kunigai sulaukia ne kiekvieną dieną ir, deja, ne visi.

Padėkos šv. Mišias aukojo  kunigas Ernestas kartu su svečiu iš Dobelės dekanato (Latvija) kunigu Uldžiu Cesnieks. Homilijoje iškilmių kaltininkas kalbėjo apie begalinę Dievo meilę mums, žmonėms, apie tai, kaip svarbu yra atsiliepti į Jo meilę ir joje pasilikti.

„Viešpats  mums duoda laisvę, dovanoja save ir visą pasaulį, tad stenkimės mąstyti, mylėti ir veikti kaip Dievas“, - kvietė kunigas. Vikaru parapijoje tarnaujantis kunigas atvirai ir nuoširdžiai kalbėjo apie savo gyvenimą, dėkojo Dievui už tai, kad, išvedęs  jį iš mažo Žemaitijos kaimelio į kunigystės kelią, leido klupti ir keltis. Kunigas atsiprašė už savo karštą žemaičio būdą, pasitaikiusias klaidas, dėkojo žmonėms už supratimą, palaikymo žodį, gyvenimo pamokas.

„Ačiū jums, mieli žmonės už laiką, kurį turėjome, turime ir, tikiu, dar turėsime. Parapija – tai tėvas ir motina, ir žinau, kad ateis laikas pradėti eiti į darželį, kuris bus kažkur kitur, bet meldžiu Dievo, kad leistų man dar čia pabūti“, - sakė kunigas, visada atvirai  kalbantis apie savo gerus santykius su klebonu Algiu Neverausku, kunigu Povilu Bartkevičiumi, kuriems esąs dėkingas už pasitikėjimą ir įgytą patirtį.

Parapijoje veikiančių religinių grupių ir organizacijų vardu E. Želviui dėkojo Rima Mačiulskienė, padėkos žodį tarė rajono tikybos mokytojos, Kaštonų pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Stanulevičius ir jaunieji ateitininkai, aptarnaujamų parapijų tikintieji, biržiečiai, gal ir ne taip dažnai ateinantys į bažnyčią, bet patyrę kunigo dėmesį ir geranoriškumą.

Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė dėkojo kunigui už tai, kad jis su visais žmonėmis elgiasi kaip su šeimos nariais: kai pyksta, tai pyksta, kai džiaugiasi, tai iš visos širdies. „Niekada nebus jums lengva gyventi, kunige Ernestai, nes pavydūs ir pikti žmonės, kurių šiandien yra nemažai, nuoširdumu ir tikrais jausmais netiki arba jais pasinaudoja“,- kalbėjo vicemerė.

Po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje vyko agapė, lietuviškas dainas iš visos širdies dainavo „Bočių“ kolektyvas. Dar ilgai nesiskirstė žmonės, bendravo, juokavo, vis prieidami prie kunigo Ernesto ir jam dėkodami už buvimą kartu, už padrąsinimus ir paguodą.

Išties sujaudino ir sugraudino agapės metu už šventoriaus tvoros šventę stebėjusių žmonių padėka kunigui, pasiūliusiam vaišių ir pakvietusiam žmones ateiti švęsti kartu.

„Ačiū, kad rodote Kristaus pavyzdį“, - tarė vienas iš jų.

Stasė Eitavičienė