• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Gerumo ir veiklos diena Kratiškių mokykloje (2019)

Šv. Velykų laukimas – tai susikaupimo ir savęs ieškojimo metas. Atsiprašymo, atleidimo ir susitaikymo laikas. Su savimi, pasauliu, Dievu... Šiuo laikotarpiu itin dera suklusti, apmąstyti gyvenimo prasmę, savo vietą jame, savo kelią... Kur esu kviečiamas, ką aš galiu nuveikti, koks aš turiu ir galiu būti... Kad būčiau laimingas pats ir kitus šalia esančius daryčiau laimingais...

Nauja darbo savaitė Kratiškių mokykloje prasidėjo kitaip. Mokiniai rinkosi į netradicinę dieną, skirtą Gavėnios laikui, pasiruošimui šv. Velykoms. Įgyvendinant projektą „Seniau amatai – dabar karjera – atrieda šv. Velykos“, mokyklos bendruomenė vykdė netradicines veiklas.

Rytą mokyklos vestibiulyje direktorė pakvietė visus į netradicines pamokas. Priminė dienos tikslą – mokytis keistis į gera, augti gerume, kurti gėrį ir grožį, pamąstyti apie save ir esančius aplinkui, pasiruošti šv. Velykoms. O veikla šiai dienai iš tiesų buvo numatyta įvairi bei įdomi. Viskas skirta mokyklos puošimui, jaukumo kūrimui ir vaikų vertybėms ugdyti. Renginio svečias – Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras kunigas Ernestas Želvys.

Kunigas Ernestas prieš veiklų pradžią žaismingai pabendravo su vaikais prie teniso stalo, o po to susitiko su jais pamokose. Pradinukams vedė pamoką, kurioje kalbėjo apie gerumą, – kaip jo siekti, ką daryti, o suklydus, kaip sugrįžti pas Dievą... Vaikai prisiminė padarytus blogus darbelius arba kokie jie gali būti, išsiaiškino, kad tai yra nuodėmės. Jas nutarė išmesti ir pasistengti nedaryti. Žaidimo forma vaikai įsisąmonino nuodėmės sampratą, pasižadėjo būti vis geresniais ir surašė prašymus Dievui. Svarstė, kuo norėtų būti užaugę ir kaip tai pasiekti. Kunigas padėjo suprasti daugelį dalykų, dalino patarimus ir smagiai drauge leido laiką bendraudamas ir kviesdamas vaikus bendrystei vieniems su kitais ir Dievu.

Kita kunigo Ernesto pamoka vyko su vyresniųjų klasių mokiniais. Šio susitikimo metu su vaikais ir mokytojais vyko pasidalinimas gyvenimo istorijomis – pamokančiomis, jaudinančiomis, verčiančiomis mąstyti... Atrodė, kad niekam neprailgo ta valanda, nes kunigo atvirumas ir nuoširdumas bei tikrumas negalėjo nepaliesti vaikų širdžių... Gyvu liudijimu, labai įtikinančia kalba jis kvietė rimtai žiūrėti į gyvenimą, imti iš jo visą gėrį, kurį tik galima, nepaklysti ir nepasiduoti sunkumams. Reikia labai norėti ir siekti. Reikia tikėti. Neįveikiami dalykai dažnai tampa įveikiamais. Blogį nugalėti gerumu. Turėti išminties, priimti gerą pagalbą ir likti tvirtiems... Bendruomenėje būti vieningiems, siekiant dorų tikslų, būti draugiškiems, išmokti pakovoti už teisingumą... - tokius ir panašius pamokymus vaikai, atrodė, suprato ir priėmė kaip rimtą pamoką, vertą apmąstymų, kad nevalia žaisti gyvenimą, bet reikia jį priimti kaip nepakartojamą Dievo dovaną. Mokiniai, klausydami ir bendraudami su kunigu, turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su Bažnyčios gyvenimu, tarnyste joje.

Kitose edukacinėse veiklose, mokiniai, naudodami įvairius mokymo(si) metodus bei technikas, margino velykinius margučius, kūrė simbolius, stendus ir jais puošė mokyklą. Taip prisimintos ir toliau puoselėjamos velykinės tradicijos ir papročiai. Viename iš stendų atsispindėjo velykinė tautosaka, kitas skirtas velykinėms kūrybinėms improvizacijoms.

Renginio veiklų apibendrinime pasidalinta darbo sėkme, pasidžiaugta pasiekimais, padėkota vieni kitiems. Tikybos mokytoja Genovaitė Makrickienė veiklų vadovams ir mokytojams įteikė atvirukus su pamąstymais – palinkėjimais, visus apjungė pabendravimas ir pasidalinimas prie arbatos puodelio. Išskirtinė Gavėnios diena mokykloje sušildė širdis, pasėjo gerumo sėklą, jauki aplinka pasipuošė dar šviesesnėmis spalvomis.

Biržų dekanato referentė Sandra Balodytė, autorės nuotraukos