• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Eucharistijos Sakramentas (Šv. Komunija)

Apie tai, ką daro krikščionys

„Dieną, vadinamą saulės diena, toje pačioje vietoje susirenka visi, gyvenantys miestuose bei kaimuose. Kiek leidžia laikas, skaitomi apaštalų ir pranašų raštai. Lektoriui baigus skaityti, prabyla vadovas, primindamas girdėtus gražius dalykus ir ragindamas jais sekti. Paskui visi drauge atsistojame ir meldžiamės už save <...> ir už visus kitus, kad ir kur jie būtų <...>, idant būtume rasti teisūs savo gyvenimu ir darbais, ištikimi įsakymams ir tuo būdu pasiektume amžinąjį išganymą.

Baigę melstis, sveikiname vieni kitus pasibučiuodami. Tada tam, kuris vadovauja broliams, atnešama duona ir taurė vyno, atmiešto vandeniu. Juos paėmęs, jis garbina ir šlovina visatos Tėvą Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu ir kalba ilgą padėkos maldą už gautas iš Jo dovanas. Vadovui baigus maldas ir dėkojimą, visi susirinkusieji pritardami sako – „Amen“.

Kai vadovas baigia dėkoti ir visi susirikusieji jam atsako, tie, kuriuos mes vadiname diakonais, padalija visiems čia esantiems „eucharistinę“ (už kurią buvo dėkota) duoną ir vyną su vandeniu, o nesantiems nuneša į namus.“

Iš šv. Justino paaiškinimo imperatoriui pagoniui Antonijui Pijui (138 – 161m.)

Mūsų parapijoje Eucharistijos Sakramentui ruošiama

Vyresni nei 7 metų amžiaus vaikai ruošiami priimti Pirmąją Komuniją nuo spalio iki gegužės mėnesio. Pasirengimas vyksta parapijos namuose.

Ruošimąsis Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui

Mieli tėveliai norintys, kad jų vaikas ruoštųsi sakramentų priėmimui bažnyčioje – Pirmajai Šv. Komunijai ar Sutvirtinimo sakramentui – turi kreiptis į savo vaiko mokyklos tikybos mokytoją dėl anketos gavimo, užpildymo ir smulkesnės informacijos. Po to bus sudaromos pasiruošimo grupės parapijoje, kur vaikas turės lankyti užsiėmimus nustatytu laiku bei sekmadieniais dalyvauti bažnyčios liturgijoje.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į kunigus.