• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Dievas yra tikras ir paprastas. Tokie yra ir vaikai. (2020)

Biržiečiai rinkosi į knygos „Kaip pradėti tikėti? Nauji didieji mažųjų klausimai, į kuriuos atsakė kun. Antanas Saulaitis, SJ“ pristatymą.

„Dievas yra tikras ir paprastas. Tokie yra ir vaikai. Tėvas Antanas - miesto dykumos išminčius - atranda tinkamus žodžius kiekvienai naujai mažųjų skaitytojų kartai. Tie patys žodžiai drąsina tėvus ir mokytojus iš naujo atrasti draugystę su Dievu ir giedrai žvelgti į kasdienybę. Vilties kupina knyga šių dienų skubančiame ir sudėtingame pasaulyje“, - sako apie knygą vieno sostinės vaikų darželio vadovė.

nuoroda į siaure.lt

Pa­sak A. Sau­lai­čio, vai­kai klau­si­nė­ja daug ir konk­re­čių že­miš­kų da­ly­kų. Jiems rū­pi ne tik tai, kiek Die­vui yra me­tų ar ko­kios spal­vos yra an­ge­lų spar­nai. Jie no­ri ži­no­ti ir apie kli­ma­to kai­tą, ir apie su­si­dū­ri­mą su ki­to­mis kul­tū­ro­mis.

nuoroda į birzietis.lt