• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Chorai

Sumos choras

Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios mišrus choras. Choro vadovė ir bažnyčios vargonininkė Viktorija Morkūnienė
Choras gieda kiekvieną sekmadienį per Sumą 11.00 val., taip pat visų bažnytinių švenčių, iškilmių, valstybinių minėjimų metu. Šiame chore dalyvauja 40 giesmininkų.
Bažnytinis kolektyvas aktyviai dalyvauja Panevėžio vyskupijos renginiuose, jubiliejiniuose minėjimuose, bendrauja su kitais vyskupijos chorais.

Biržų šv. Jono Krikštytojo sumos chorasBiržų bažnyčios choristai yra giedoję Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, Vilniaus šv.Kazimiero bažnyčioje, Kauno Prisikėlimo bažnyčioje, Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje, Panevėžio šv.Petro ir Povilo bažnyčioje.

1996 m. žiemą Latvijos lietuvių kvietimu choras giedojo Rygoje Švč.Marijos Sopulingosios bažnyčioje. Biržų Sumos choras ne kartą yra giedojęs Šiluvoje, o 2008 m. rudenį choristai ypatingai ruošėsi ir giedojo jubiliejiniuose Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo atlaiduose.

Choras pastoviai repetuoja kiekvieną sekmadienį po Sumos mišių, o prieš iškilmes, atlaidus bei išvykas vyksta papildomos repeticijos.
Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choras – tai draugiškas, „šiltas“, nuoširdus, skambiomis giesmėmis Dievą garbinantis kolektyvas. Visada džiaugiamės, kai choras pasipildo naujais giesmininkais. Maloniai lauksime Jūsų kiekvieną sekmadienį Sumos metu.

Votyvos choras

Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Votyvos metu 9.30 val. gieda jaunimas. Tai 15-ka įvairaus amžiaus mergaičių, kurios kiekvieną sekmadienį prieš šias mišias dar susirenka į repeticiją. Laukiame ir mielai priimame naujus giedorėlius, nes tik jų, jaunų žmonių dėka, galime tikėtis, kad ir ateityje mūsų bažnyčiose skambės gražios ir darnios giesmės. Maloniai kviečiame kiekvieną sekmadienį Votyvos metu berniukus ir mergaites į šį „jauną“ bažnytinį kolektyvą.

Vargoninkė Viktorija kviečia visus norinčius Dievą šlovinti giesme. Amžius ne riba – visi esate kviečiami. Reikia tik noro, o noras bus išpildytas jei kreipsitės į maestro Viktoriją. Tel. nr. 8 650 21979.