• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Caritas

Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos Caritas
Rotušės 4, 41175 Biržai
Vadovė Genovaitė Mikalajūnienė, tel. 8 683 29280 

Caritas pradėjo savo veiklą 1998 m.
Geri darbai: materialiai šelpiami vieniši, mažas pajamas turintys asmenys, daugiavaikės šeimos, taip pat lankomi ligoniai. Reikalui esant, padedame grįžusiems iš įkalinimo įstaigos.

Dalyvaujame adventinėje akcijoje „Gerumas mus vienija“ ir gavėnios metu vykstančioje akcijoje „Velykinis margutis stokojančiam“.
Nuo 2006 m. vykdoma programa „EB parama labiausiai nepasiturintiems asmenims“. Aptarnaujame 4483 žmones.

Dirbame ketvirtadieniais nuo 8 iki 13 val. Keičiame knygas.