• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Biržiečiai tarė „Taip“ gyvybei (2015)

Paskutinį balandžio sekmadienį Katalikų Bažnyčia švenčia Gerojo Ganytojo ir Pašaukimų bei Gyvybės dieną. Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos kunigai šią dieną suorganizavo renginį. 

Šventė prasidėjo Sumos Šv. Mišiomis, po kurių visą dieną vyko Švč. Sakramento adoracija. Joje dalyvavo kunigai, tikybos mokytojos ir ketechetai, Gyvojo Rožinio kalbėtojai, Marijos legiono nariai, pasauliečiai Pranciškonai, Pirmosios komunijos ir sutvirtinimo vaikai su tėveliais bei parapijiečiai. Tikintiesiems buvo paruošta intencijų knyga, kurioje jie per visą dieną rašė savo padėkas, prašymus, atsiprašymus Dievui. 

Prieš vakaro Šv. Mišias kun. Ernestas Želvys perskaitė žmonių maldavimus, kuriuos klebonas Algis Neverauskas aukojo ir meldėsi šiomis intencijomis. Klebonas pamoksle akcentavo gyvybės dovanos aktualumą, džiaugėsi gausiu parapijiečių atsiliepimu į Gyvybės dienos minėjimą.

Po Šv. Mišių Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimas, kuris ruošiasi gausiai (net 77 jauni žmonės) vykti į Lietuvos jaunimo dienas, vyksiančias Alytuje, parodė Šv. Rašto ištraukos “…Leiskite mažutėliams ateiti pas mane…” (Mk 10, 14) inscenizaciją.

Miniatiūroje personažai įkūnijo gyvenimo realybę gyvybės tema. Už Dievo dovanotą gyvybės dovaną atsakingas kiekvienas žmogus, ypač tie, kurie prisiliečia prie jos išsaugojimo. Gyvybė pradedama dviejų vienas kitą mylinčių žmonių, Dievui juos laiminant. Jie atsakingi už jos išsaugojimą. Tačiau gyvenime nutinka skaudžių dalykų, kai pradėta gyvybė nutraukiama  abortu, naikinama alkoholiu, narkotikais, savo kūno niekinimu, eutanazija ar kitaip jos nesaugant ir nebranginant. Svarbus vaidmuo tenka įvairių pašaukimų žmonėms, prisidedantiems prie sveikatos ir gyvybės išsaugojimo. Koks liūdesys turėtų būti Dievui, kai žmogus lengva ranka pasirašo mirties nuosprendį sau ir kitiems. Inscenizacijos dalyviai uždegė žvakutes, dėliojant žodžius GYVYBEI TAIP. 

Biržų dekanato šeimos centro vadovė Gražina Griauzdienė susirinkusiems bažnyčioje skaitė paskaitą “Gyvybė Dievo ir mūsų rankose”. Lektorė akcentavo dviejų žmonių – vyro ir moters meilės ir teisingos lytiškumo sampratos suvokimo svarbą. Pabrėžė, jog labai svarbu ruoštis šeimos kūrimui, meilę suprantant kaip savęs dovanojimą mylimam žmogui, bet ne tik kaip malonumą sau. Kalbėdama pabrėžė atsakomybės svarbą ir įvardino, kas sugriauna šeimos gyvenimą. Jaunimas dažnai nesupranta skaistumo reikšmės darniam šeimos gyvenimui, jam trūksta žinių, kaip reikia mylėti vienam kitą. Mokykimės mylėti!

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Algis Neverauskas dėkojo lektorei Gražinai Griauzdienei, išsakydamas lūkestį ateityje temą išplėtoti ir susitikti dar ne vieną kartą. Jis džiaugėsi savo parapijos vikaru Ernestu Želviu, kuris kartu su parapijos jaunimu suorganizavo Gyvybės dienos renginį.

Prie arbatos puodelio parapijiečiai galėjo lektorei pateikti asmeninius klausimus. Šildantis prie jaukaus židinio, vakaras neprailgo.

 

Sandra Balodytė

Biržų dekanato referentė